Strona główna Kampinos Deficyt na inwestycję

Deficyt na inwestycję

663
0
PODZIEL SIĘ

Radni gminy Kampinos wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki, która pokryje deficyt budżetowy gminy. Pożyczka ta, w wysokości 1,1 miliona złotych, ma być zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pokryty z niej zostanie deficyt budżetowy, który spowodowany jest  realizacją przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek”.

Zadłużenie to ma zostać spłacone w rocznych ratach w latach 2019-2023 z dochodów własnych gminy oraz podatków od środków transportu.

BN