Strona główna Teresin Czas na absolutorium w Teresinie

Czas na absolutorium w Teresinie

627
0
PODZIEL SIĘ

Na 18 czerwca Rada Gminy Teresin zaplanowała obrady w ramach 53. sesji obecnej kadencji. Na radnych czeka wiele dyskusji i głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał, jednak na pierwszy plan wysuwa się ta, która dotyczyć będzie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wcześniej radni zapoznają się i ewentualnie zatwierdzą sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.

Tego dnia w porządku obrad poza częścią związaną z uchwałami, samorządowcom zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Oba dotyczą roku 2017. Radni wysłuchają też sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin.

MO