Strona główna Wyszogród Burmistrz Wyszogrodu oceniony pozytywnie

Burmistrz Wyszogrodu oceniony pozytywnie

1061
0
PODZIEL SIĘ

Sesja absolutoryjna Rady Gminy i Miasta Wyszogród odbyła się 25 maja. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz  udzielenia  absolutorium burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Radni Gminy i Miasta Wyszogród wysłuchali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie  jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Janowi Boszko.

Zanim jednak to nastąpiło, wystąpili mali artyści z Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie z programem artystycznym „Przedszkolaki dla Niepodległej”. Występ zrobił ogromne wrażenie na zgromadzonych, co potwierdzili gromkimi brawami i wyrazami uznania dla dzieci. Burmistrz i Przewodniczący Rady podziękowali za przygotowanie występu Annie Ziębickiej, Sylwii Smółce oraz  Antoniemu Dębowskiemu.

Na sesję przybyła także Agnieszka Skrabut z firmy Eko-Geo Glob, która przedstawiła wstępny plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród. Natomiast przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Płocku omówił zagadnienia z zakresu ochrony roślin.

W dalszej części obrad Radni podjęli uchwały w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej, wyrażenia przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród opinii dotyczącej projektu podziału powiatu płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku,  ustaleniem na terenie Gminy i Miasta Wyszogród odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Radni poparli działania dotyczące rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Podczas sesji radni gościli między innymi: Elżbietę Jachimiak – radną Powiatu Płockiego, Zbigniewa  Laskowskiego – prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie, Annę Ziębicką – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, Bogumiłę Jasińską – dyrektor SP w Wyszogrodzie, Grzegorza Klusa – dyrektora Gimnazjum w Wyszogrodzie oraz Krzysztofa Ławniczaka – eksperta Biura Wojewody.

Urząd Gminy i Miasta

 Wyszogród