Strona główna Iłów Będą w gminie inwestować

Będą w gminie inwestować

1137
0
PODZIEL SIĘ

O współfinansowaniu inwestycji powiatu sochaczewskiego zdecydowali 29 maja radni podczas sesji rady gminy Iłów. Tym samym, na posiedzenie powrócił omawiany niedawno temat udzielenia pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Na poprzedniej sesji radni zaakceptowali współfinansowanie remontu ulicy Wyzwolenia.

Tym razem pod  głosowanie poddano włączenie się gminy Iłów w realizację inwestycji, takich jak odbudowa mostu w obrębie Lasotki, odbudowa drogi powiatowej Iłów – Giżyce oraz przebudowę drogi powiatowej Iłów – Miękinki. Łącznie na pomoc dla powiatu sochaczewskiego iłowscy radni zabezpieczyli dotację w kwocie 496 522 zł. W głosowaniu 14 radnych było za, a 1 wstrzymał się od głosu.

– Szykują się duże inwestycje – mówiła Agnieszka Brzeska, skarbnik gminy Iłów. – W najbliższym czasie będą bowiem realizowane nie tylko inwestycje powiatowe, ale też gminne. Przy wsparciu spoza budżetu gminy zostaną przeprowadzone remonty dróg w Henrykowie (dotacja samorządu województwa) oraz Giżyczki i ulica Strażacka w Iłowie (promesa MSWiA) Środki na te zadania można zabezpieczyć tylko w formie zaciągnięcia kredytu.

Tym samym, wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych wymagało nie tylko podjęcia uchwał zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową, ale i głosowania w sprawie zaciągnięcia kredytu. I tu wszyscy radni, z wyjątkiem jednego wstrzymującego się, byli za przyjęciem uchwał.

– Nieprawdą jest, że nikt nie zabiegał o ulicę Strażacką w Iłowie  – wyjaśniał Roman Kujawa, wójt gminy Iłów, jednemu z radnych.

Ta droga, mimo że dotychczas pomijana w planach, ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Umożliwiając dojazd z Iłowa do hali od innej strony, rozładuje ruch w okolicy szkoły – mówił Jan Kraśniewski, który wielokrotnie wskazywał, że jest to ważna inwestycja.

Nadmienić trzeba, że sesję rozpoczął się program artystyczny, który stanowił kolejny z cyklu występów na sesjach w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Tym razem w inscenizacji prezentującej sejmik uczniowski w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wystąpiła młodzież z SP w Kapturach, przygotowana pod kierunkiem Iwony Grzywacz.

Na koniec radni powrócili do uchwały o wysokości diet dla sołtysów. Korekty wymagał zapis dotyczący publikacji aktu. Po informacji o wykonaniu planu odstrzału zwierzyny i likwidacji szkód łowieckich w 2017 roku przez Kiło Łowieckie „Żbik” dyskusja toczyła się wokół nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”.

J.K.

Fot. J.K.