Strona główna Sochaczew miasto Absolutorium dla burmistrza przyznane jednogłośnie

Absolutorium dla burmistrza przyznane jednogłośnie

557
0
PODZIEL SIĘ

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna pozytywnie i bez uwag oceniły złożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. 27 czerwca Piotr Osiecki jednogłośnie uzyskał od radnych absolutorium za 2017 rok.

Choć formalnie głosowanie dotyczy tylko oceny finansów miasta, tego jak burmistrz czuwa nad dochodami, wydatkami i jak skutecznie prowadzi inwestycje, to od lat absolutorium jest traktowane jak ocena rocznej pracy burmistrza, jego współpracowników, ratusza i wszystkich podległych jednostek. Po odczytaniu uchwał RIO i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium, a tuż przed głosowaniem, radny Edward Stasiak podsumował miniony rok. Zwrócił uwagę, że dochody w ciągu roku wzrosły o 11 mln, a wydatki o 8 mln. Miasto miało zainwestować 12 mln, a ostatecznie na drogi, chodniki, parki, budowę boisk czy poważne remonty SCK wydało 17,7 mln.

– Gdy zaczyna się inwestycję, pierwszym wydatkiem jest dokumentacja. W 2017 powstało aż dwadzieścia projektów obejmujących jednoroczne prace, ale też zadania wieloletnie. To pokazuje skalę przygotowań do zadań, jakie będą prowadzone w następnych latach – mówił radny Stasiak.

Przypomniał najważniejsze inwestycje 2017 – termomodernizację budynków SCK w Chodakowie i Boryszewie, remont hali sportowej przy ul. Chopina, rewitalizację parku w Chodakowie, zabezpieczenie osuwiska Bzury, budowę boiska przy szkołach podstawowych nr 1 i 3. Jak podkreślił, dzięki dobrym wnioskom urząd pozyskał wielomilionowe dotacje m.in. na odwiert geotermalny, renowację wszystkich parków, tereny rekreacyjne nad Bzurą, na kilka projektów edukacyjnych. Łącznie Piotr Osiecki podpisał umowy o przyjęciu ponad 36 mln zewnętrznego wsparcia.

– Mówię o tym dlatego, by przedstawić rzeczywisty obraz sytuacji. Pojawiają się opinie, że nic się nie robi, że nie potrafimy pozyskiwać środków zewnętrznych, nie umiemy inwestować. Odpowiedź jest prosta, te 36 mln pozyskanych w ubiegłym roku, nie spadło z nieba. Przytoczone dane mówią same za siebie – zaznaczył Edward Stasiak, a za  pomoc w zdobywaniu pieniędzy podziękował posłowi Maciejowi Małeckiemu i radnemu wojewódzkiemu Adamowi Orlińskiemu.

Odniósł się też do współpracy, jaką miasto prowadzi przy remontach dróg z powiatem i  marszałkiem płacąc np. za nowe oświetlenie ulic zarządzanych przez MZDW, czy zapewniając starostwu środki na wkład własny, gdy ten ubiega się o dotacje rządowe.

– W ostatnim okresie radni, na wniosek burmistrza, podjęli aż czternaście uchwał w tej sprawie. W sumie z budżetu miasta wsparliśmy naszych partnerów sumą 4,3 mln. Za tę kwotę uzyskujemy nieporównywalnie większy efekt. Ostateczna wartość robót wykonanych na miejskich drogach wielokrotnie przewyższa nasz wkład – podsumował.

 Tuż po głosowaniu Piotr Osiecki podziękował radnym za jednomyślne „tak” i podkreślił, że sukces może osiągnąć tylko zespół, dlatego cześć trzeba oddać zespołowi, który na co dzień z nim współpracuje – radnym, zastępcom burmistrza, skarbnikowi miasta. To sukces całej samorządowej rodziny.

– Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to rok 2017 dał podwaliny pod niewątpliwy sukces, który obserwujemy w 2018. Mam na myśli wszystkie pozytywnie ocenione wnioski, które uzyskały dofinansowanie, gdzie gros prac przeprowadziliśmy w 2017. Potwierdziliśmy tym samym, że nie lubimy projektować do szuflady. Nasze projekty zamieniały się we wnioski aplikacyjne, a te z kolei w decyzje pod nazwą umowa o dofinansowaniu – podsumował.

źródło: sochaczew.pl