Strona główna Kampinos Spotkają się mieszkańcy puszczy

Spotkają się mieszkańcy puszczy

633
0
PODZIEL SIĘ
Stowarzyszenie Konfraternia św. Rocha organizuje II Zjazd Mieszkańców Wsi Puszczańskich w Lasocinie. Odbędzie się on w tej miejscowości 12 maja o godz. 15.00 na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, która jest współorganizatorem tej imprezy.
Pierwsze spotkanie przyciągnęło bardzo wielu zainteresowanych tematyką dawnych terenów Puszczy Kampinoskiej. Ideą tego spotkania jest przede wszystkim integracja mieszkańców wsi, które znajdowały się w sąsiedztwie lub w samym Kampinoskim Parku Narodowym.
Część z tych osób – w wyniku wykupu gruntów – rozproszyła się w inne rejony gminy i powiatu sochaczewskiego. Dawne wsie puszczańskie przestały całkowicie istnieć lub uległy znacznemu wyludnieniu.
Na terenie gminy Brochów takimi miejscowościami są np. Famułki Królewskie, Famułki Łazowskie, Krzywa Góra, czy Władysławów. W tym roku zjazd nie ograniczy się tylko do prezentacji i wykładów, ale będzie miał formę pikniku rodzinnego, w trakcie którego będzie możliwość podzielenia się przez byłych i obecnych mieszkańców wsi wspomnieniami o minionych dniach na skraju Puszczy Kampinoskiej.
Na tegorocznym Zjeździe swoją obecność zapowiedziało zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „Enjoy Leoncin”. Przybliży ono uczestnikom spotkania bogactwo turystyczno-krajoznawcze sąsiedniej gminy Leoncin.
Z kolei Marta Przygoda-Stelmach opowie o historii i związkach sochaczewskiej kolei wąskotorowej z wsiami puszczańskimi. Natomiast pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego wspólnie z Fundacją Sendzimira przygotują swoje stoisko edukacyjno-promocyjne, na którym prezentowane będą okazy fauny i flory puszczańskiej, jak również przedstawiona tematyka związana z ochroną dziedzictwa przyrodniczego.
Wydarzenie to uświetnią występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie.
Najciekawsze będą jednak wystawy przygotowane przez samych mieszkańców. Dzięki ekspozycji dawnych sprzętów gospodarstwa domowego pochodzących z prywatnych zbiorów Sławomira Jaczyńskiego, sołtysa Kromnowa i członka Konfraterni, będzie można zobaczyć, jak mieszkano i pracowano niegdyś w puszczańskim domu. Swoje obrazy przedstawi Rajmund Dobrzyński, którego rodzina   pochodziła z Famułek Królewskich.
Tradycyjnie pomyślano też o najmłodszych. Dla nich Konfraternia św. Rocha przygotowała konkurs plastyczny o tematyce puszczańskiej i ufundowała wraz ze sponsorami nagrody.
Patronat nad wydarzeniem objął Kampinoski Park Narodowy oraz Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.
oprac. BN
Fot. Archiwum