Strona główna Wyszogród Powstaje nowy plan

Powstaje nowy plan

759
0
PODZIEL SIĘ

W Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie trwają intensywne prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego. Pod konie ubiegłego roku przedstawiona została mieszkańcom wstępna koncepcja tego planu pod dyskusję.

– Zainteresowanie mieszkańców było spore. Pojawiło się kilka uwag do projektu. Nie były one duże i raczej miały charakter uzupełniający. Z ważniejszych, to wnioski o zmianę lokalizacji jednej z dróg, a także zmiana przeznaczenia terenów. Mieszkańcy prosili o trochę inny rozkład i dopuszczenie na terenie, do którego mieli uwagi zabudowy mieszkaniowej. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie – mówi Artur Lewandowski z referatu infrastruktury, inwestycji, spraw komunalnych oraz planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, odpowiedzialny za prace związane z projektem.

Obecnie w urzędzie dopracowywany jest nowy projekt z uwzględnieniem podanych uwag. Po zakończeniu wszystkich prac projektowych poprawiony plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród ponownie zostanie wyłożony, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z nim i zgłosić ostateczne uwagi. Tak jak w ubiegłym roku, odbędzie się też spotkanie z mieszkańcami celem przedyskutowania kształtu całego projektu. Przewidywany termin wyłożenia nowego planu to przełom czerwca i lipca.
– Liczymy, że po tym czasie uda nam się ostatecznie dopracować wszystkie elementy planu i będzie on mógł, po spełnieniu procedur, być przekazany do realizacji. Zależy nam, by udało się to jeszcze w tym roku – dodaje Artur Lewandowski.

BN