Strona główna Powiat Powiatowy Budżet Obywatelski 2019

Powiatowy Budżet Obywatelski 2019

780
0
PODZIEL SIĘ

Już od 1 czerwca br. mieszkańcy powiatu sochaczewskiego będą mogli składać propozycje projektów do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Do zagospodarowania jest kwota 1 miliona złotych.

Rada Powiatu w Sochaczewie na ostatniej sesji, 14 maja, podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019. Pula środków na ten cel to 1 mln zł, z czego 800 tys. zł jest przeznaczone na tzw. projekty twarde, a 200 tys. zł na tzw. projekty miękkie.

Konsultacje społeczne dotyczące PBO obejmują teren całego naszego powiatu. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, służących mieszkańcom całego powiatu sochaczewskiego. Oznacza to, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy.

Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który ukończył 18 lat w momencie zgłoszenia projektu, jak również organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sochaczewskiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji PBO mieszkańcy mogą składać swoje propozycję projektów od 1 do 30 czerwca br.

Propozycje projektów zainteresowani będą mogli zgłaszać za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia dla zgłoszonego projektu”, które będą dostępne do pobrania na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (parter) oraz w urzędach gmin na terenie powiatu sochaczewskiego.

Do „Formularza zgłoszenia projektu” wnioskujący musi dołączyć „Listę poparcia dla projektu”, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców powiatu sochaczewskiego, którzy ukończyli 18 lat w momencie udzielania poparcia. Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy.

Należy pamiętać, że „Formularz zgłoszenia projektu” uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola.

Zgłoszenia projektu na „Formularzu zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia projektu” można dokonać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Należy dodać, że każdy uprawniony mieszkaniec lub organizacja pozarządowa powiatu sochaczewskiego może zgłosić dowolną ilość projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Po zakończeniu naboru zgłoszone propozycje projektów spełniające wymagania formalne przejdą weryfikację, która pozwoli wyłonić ostateczną listę projektów. Następnie zostaną one poddane pod głosowanie. Odbędzie się ono w dniach 9 – 30 września 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub na stronie www.powiatsochaczew.pl i Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Budżet Obywatelski.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa kolejnych etapach powiatowego budżetu obywatelskiego.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułFlisacy w Wyszogrodzie
Następny artykułDzień dla rodziny