Strona główna Powiat Komunikat dla Stowarzyszeń

Komunikat dla Stowarzyszeń

533
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay
W związku z wejściem znowelizowanej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.210) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r (Dz. U. z 2016 r., poz.644) w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, informujemy, że w terminie do 20 maja 2018 r. przedstawiciele stowarzyszeń zwykłych są zobowiązani dokonać wpisu do nowej ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 w/w ustawy.
Brak wpisu w w/w terminie skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa, a co za tym idzie wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego.
Więcej informacji: w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, II p., pokój nr 209, tel. 864 18 52, e-mail: acwiek@powiatsochaczew.pl. Ponadto, wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej www.powiatscoahczew.pl w zakładce – Jak załatwić – Stowarzyszenia zwykłe.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie
fot. Pixabay