Strona główna Sochaczew gmina Kolejne wyborcze zmiany

Kolejne wyborcze zmiany

629
0
PODZIEL SIĘ
Po ustaleniu okręgów wyborczych w gminie, radni zgodnie z prawem w przeciągu miesiąca musieli ustalić nowe obwody, lokale oraz obwodowe komisje wyborcze. Ustalenia wymagało też określenie granic obwodów oraz ich numerów. Jeśli gmina tego by nie ustaliła i nie przegłosowała na sesji rady gminy, wtedy zdecydowałby o tym komisarz wyborczy.
Jednak na sesji 25 kwietnia radni przyjęli jednogłośnie wyborcze ustalenia. Najważniejsze, o czym zostali powiadomieni to to, że w jednym lokalu może znajdować się tylko jedna komisja wyborcza. Obwód wyborczy obejmuje zgodnie z przepisami od 500 do 4 tys. mieszkańców. Połowa lokali wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych tzn. mieć podjazdy i windy. Wszystkie lokale wyborcze ulokowane zostały w dotychczasowych siedzibach tylko zmieniły się ich szyldy.
Zmiany są niewielkie. Są to praktycznie drobne przesunięcia wynikające z liczby mieszkańców. Chodzi o to, by w jednych obwodach nie było za dużo mieszkańców, a w innych zbyt mało. Podział ma być równomierny, by jedne komisje nie były przeładowane pracą, a innym tej pracy nie brakowało – mówi Elżbieta Kowalczyk, sekretarz gminy Sochaczew.
BN
fot. Pixabay