Strona główna Sochaczew miasto Historyczna umowa podpisana

Historyczna umowa podpisana

707
0
PODZIEL SIĘ

Miasto przystępuje do pierwszego etapu budowy unikalnego na skalę światową zakładu geotermalnego, z którego pozyskane ciepło zostanie wykorzystanie do ogrzania mieszkań. Do końca września ma zostać wykonany odwiert, mający potwierdzić, czy pod Sochaczewem znajdują się zasoby ciepłej, słodkiej wody.

W środę, 16 maja, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie została podpisana umowa na wykonanie – na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trojanowie – badawczego odwiertu geotermalnego. Na zlecenie miasta wykona go spółka G-Drilling z Warszawy. Koszt inwestycji, która rozpocznie się w połowie lipca i zakończy we wrześniu, to ponad 13 milionów złotych. Całość prac zostanie sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Tym samym Sochaczew dołącza do awangardy miast, które wykorzystują najczystszą z możliwych energii, jaką są wody geotermalne. A jego mieszkańcy nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów – powiedział podczas podpisywania umowy Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Historyczny moment

Podpisanie umowy na wykonanie odwiertu geotermalnego, to przełomowy moment w historii Sochaczewa. Zwrócił na to uwagę Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, który stwierdził, że o wykorzystanie w celach grzewczych zalegających pod miastem i w jego okolicach gorącej wody mówi się od lat.
Jednak dopiero teraz – dzięki przychylności radnych, którzy przyjęli dokumenty dotyczące rozwoju miasta, jak i gospodarki niskoemisyjnej – na terenie Sochaczewa inwestycja związana z wykorzystaniem ciepłej wody w celach grzewczych nabrała rozpędu.
– Mamy nadzieję, że odwiert potwierdzi przypuszczenie naukowców o znajdujących się na głębokości około 1400 metrów zasobach gorącej, słodkiej wody. Gdyby udało się to potwierdzić, to wówczas miasto przystąpi do budowy zakładu geotermalnego – powiedział podczas podpisywania umowy Piotr Osiecki. Dodając, że sochaczewskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło już wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków NFOŚ. I teraz, tylko od wyników wiercenia zależy, czy i ile środków PEC otrzyma na budowę zakładu. Wstępnie mówi się o kilku do kilkunastu milionów złotych, które Fundusz ma przekazać miastu w ramach rządowego programu wykorzystania wód geotermalnych.
– Dzięki przyjętemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programowi wykorzystania znajdujących się w Polsce zasobów ciepłej wody w celach pozyskania energii, poprawią się warunki życia mieszkańców Sochaczewa. Mam również nadzieję, że Sochaczew stanie się wzorem dla innych samorządów, jak można wykorzystać najczystszą z możliwych energii – stwierdził obecny na spotkaniu poseł Maciej Małecki, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Dodajmy, że to właśnie dzięki staraniom Macieja Małeckiego miastu udało się pozyskać środki na wykonanie odwiertu.

Pierwsi na świecie

Ale odwiert – który ma odpowiedzieć na pytanie, czy pod Sochaczewem znajdują się złoża ciepłej wody – w przypadku potwierdzenia wcześniejszych badań zostanie wykorzystany nie tylko do pobierania energii potrzebnej do ogrzania miasta. – Nasz projekt jest unikalny nie tylko na skalę kraju, ale i świata. Po raz pierwszy w historii pobierana z głębi ziemi woda zostanie wykorzystana nie tylko jako źródło energii, ale także jako źródło wody pitnej, która po schłodzeniu i po uzdatnieniu zasili miejskie wodociągi – stwierdził Sylwester Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej.
Woda, po wykorzystaniu w celach grzewczych, będzie kierowana specjalnym wodociągiem do Chodakowa. To właśnie tam, przy ulicy Wyszogrodzkiej, zostanie wybudowana nowoczesna stacja uzdatniania wody, która będzie zaopatrywała w wodę całe miasto. Jak udało się nam ustalić, Zakład Wodociągów i Kanalizacji opracowuje obecnie projekt budowy wodociągu mającego połączyć odwiert w Trojanowie z Chodakowem, oraz przymierza się do sporządzenia dokumentacji technicznej nowej stacji uzdatniania.

Jerzy Szostak
Fot.: Jerzy Szostak