Strona główna Sochaczew miasto Bzura Chodaków odradza się

Bzura Chodaków odradza się

1033
0
PODZIEL SIĘ
Jeszcze rok temu wydawało się, chodakowska Bzura ma przed sobą całkiem jasną przyszłość. Seniorzy kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa w IV Lidze Mazowieckiej, a młodzieży bardzo liczna grupa zawzięcie trenowała w Akademii Piłkarskiej. Po zakończeniu sezonu najpierw zapanowała euforia, a kilka tygodni potem drużyny seniorów już nie było.
Dziwne działania zarządu klubu spowodowały spory zamęt. Czarę goryczy przelała zmiana historycznej nazwy biało-zielonych. Zaniepokojona rozwojem wypadków grupa ludzi postanowiła działać, aby przeciwdziałać upadkowi Bzury.
9 sierpnia ubiegłego roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Klubu, na którym odwołano z funkcji prezesa Pawła Trafalskiego i powołano nowy zarząd w składzie: Michał Felczak (prezes), Łukasz Bartczak (wiceprezes), Tomasz Flakowski (wiceprezes), Marcin Komorowski (członek zarządu) oraz Dariusz Pętlak (członek zarządu).
Dotychczasowy zarząd nie przyjął do wiadomości uchwał Walnego Zgromadzenia i nadal sprawował (jak się okazało bezprawnie) władzę. Kolejnym krokiem urzędującego zarządu było wycofanie drużyny seniorów z rozgrywek ligowych i „rozpuszczenie” praktycznie wszystkich piłkarzy do innych klubów. Na jakiej zasadzie odbyły się te dziwne transfery, to wiedzą zapewne tylko zainteresowani. Mam nadzieję, że kiedyś tajemnica ta zostanie ujawniona opinii publicznej.
Zadecydował sąd
Nowy zarząd działał spokojnie i po ośmiu miesiącach otrzymał wyrok sądu, „Na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 04.04.2018 r. (klauzula prawomocności z dnia 20.04.2018 r.), a także, na podstawie wydanej decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia 24.04.2018 r., potwierdza się, że dnia 09.08.2017 r. prawidłowo zostało zwołane i przeprowadzone Walne Zebranie Członków Klubu, na którym m.in. przywrócono historyczną nazwę Klubu, zmieniono statut oraz władze Klubu” – czytamy w oficjalnym komunikacie zarządu KS Bzura Chodaków.
Zarząd stwierdza także: „Wielomiesięczna walka o odzyskanie godności Klubu zakończona prawomocnym orzeczeniem sądu i decyzją Starosty utwierdza nas w przekonaniu, że było warto. W tym miejscu pragniemy podziękować całej Biało-Zielonej społeczności Bzury, która nas wspierała, a także wszystkim tym, którzy podtrzymywali na duchu, w naprawdę ciężkich momentach, o których jeszcze zdążymy powiedzieć, a nad którymi już od kilku miesięcy pochyla się prokuratura”.
Nowy zarząd Bzury już działa. Przede wszystkim zabezpieczone zostało konto klubu, a także wstrzymano wszelkie wypłaty dotacji i dofinansowań dla Bzury do czasu wyjaśnienia sprawy. O zmianach poinformowane zostały związki piłki nożnej (MZPN oraz POZPN).
Wkroczyli z policją
Wobec braku dobrowolnego, protokolarnego zdania kluczy do siedziby klubu, zarząd został zmuszony do wymiany zamków. Miało to miejsce przy asyście policji, która towarzyszyła zarządowi cały ten czas, m.in. czekając 2 godziny, aż treningi zakończą trenerzy, którzy poproszeni zostali o protokolarne zdanie kluczy. Co prawda siedziba została przez trenerów otwarta, po czym bez jej zamykania oddalili się z kluczami z terenu klubu, narażając klub na straty. Można się tylko domyślać, co mogłoby się stać, gdyby pozwolono na pozostawienie siedziby otwartej i bez opieki. Zdaniem członków nowego zarządu, było to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.
Paweł Trafalski był wielokrotnie proszony o przyjechanie do klubu, aby przy asyście policji zdać protokolarnie klucze do siedziby i złożyć wyjaśnienia, co do dokumentacji i stanu posiadania KS Bzura. Jednak tego nie uczynił, twierdząc, że nie wierzy, że policjanci są na miejscu.
Zarząd umówiony jest już na szereg spotkań, w tym z potencjalnym sponsorem, ale też z Piotrem Osieckim, burmistrzem Sochaczewa.
Działania zarządu
 – Naszym celem w pierwszej kolejności jest wyjaśnienie wszelkich spraw Bzury, kwestii braku udostępniania dokumentacji finansowej na wielokrotne wnioski Komisji Rewizyjnej od lipca zeszłego roku, a przede wszystkim zgłoszenie i wystartowanie seniorów KS Bzury Chodaków od nowego sezonu, sezonu 90-lecia Bzury. Już dzisiaj zachęcamy do wspierania działań Zarządu i całego Klubu w odbudowywaniu Bzury, takiej, jaką byśmy chcieli oglądać, dumy całego regionu – deklaruje wiceprezes Tomasz Flakowski.
„Informujemy, że strony internetowe: www.bzurachodakow.pl, www.apsochaczew.pl, www.akademiasochaczew.pl oraz www.ksbzura.com i www.ksbzura.pl jeszcze nie zostały przejęte przez zarząd, podobnie rzecz się ma z kontem facebookowym Bzura Chodaków. Wobec czego wszelkie komunikaty wychodzące z tych stron, czy adresów mailowych z takimi rozszerzeniami, należy traktować jako prywatne opinie osób powiązanych z Pawłem Trafalskim, który zgodnie z literą prawa i prawomocnym orzeczeniem sądu oraz decyzją Starosty, nie jest w zarządzie już od 9 sierpnia 2017 roku” – stwierdza zarząd KS Bzura.
Zarząd, w trosce o dobro młodych piłkarzy, spotkał się z ich rodzicami, żeby omówić sprawy dotyczące przyszłości Akademii Piłkarskiej Sochaczew. Zarząd zabiega także o zwrot wszelkich rzeczy, które są własnością klubu, w tym dokumentacji księgowej.
Nasz tygodnik (Express Sochaczewski) na bieżąco będzie informował o sytuacji w KS Bzura Chodaków.
Tomasz Ertman
fot. Tomasz Ertman