Strona główna Powiat Będą kadry dla przemysłu

Będą kadry dla przemysłu

690
0
PODZIEL SIĘ

Teresiński Zespół Szkół oraz sochaczewska „Osiemdziesiątka” podpisały porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu i dwoma dużymi przedsiębiorstwami na realizację programu „Kadry dla przemysłu”. To kolejny krok w kierunku rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu sochaczewskiego.

Dzięki tej inicjatywie w obu naszych szkołach uczniowie kierunków zawodowych będą mogli liczyć na jeszcze wyższą jakość kształcenia, uzyskanie fachowej wiedzy i umiejętności w bardzo dobrych warunkach dydaktycznych, ale też zapewnią sobie dobrą pracę w przyszłości.

Celem programu „Kadry dla Przemysłu” jest zainicjowanie współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji. Połączenie pracodawców ze szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego pozwoli ograniczyć bariery rozwoju przedsiębiorstw, wynikające z braku odpowiedniej kadry. Program ma także pomóc w podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej w szkołach.

Wśród ośmiu w Polsce

Zespół Szkół w Teresinie, a także Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nawiązały porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu oraz firmami – LOT Aicraft Maintenance Services sp. z o.o. i Warszawskimi Zakładami Mechanicznymi „PZL-WZM” w Warszawie S.A.

Są to firmy, które chcą współpracować z naszymi szkołami, ponieważ kształcimy w zawodach, które rzeczywiście odpowiadają profilowi tych zakładów. Mam tu na myśli kierunek mechaniczny, czy logistyczny. Pracownicy w takich zawodach są poszukiwani przez LOT AMS, jak i WUZETEM – mówi Julia Jakubowska, dyrektor ZS CKP.

Intencją stron zawierających porozumienie jest wspólne działanie na rzecz promocji kształcenia zawodowego, budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia oraz kreowania pozytywnego wizerunku zawodów technicznych i mechanicznych.

Zespół Szkół w Teresinie, jak i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie znalazły się w gronie ośmiu placówek oświatowych z całej Polski, które porozumienia w ramach programu „Kadry dla przemysłu” podpisały podczas inauguracyjnej konferencji, która miała miejsce w warszawskiej siedzibie ARP. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marek Suski sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Maciej Małecki szef Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, Marcin Chludziński prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Obecne na konferencji: Julia Jakubowska – dyrektor ZS CKP, Ewa Odolczyk – dyrektor ZS Teresin oraz Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, nie kryły satysfakcji z nawiązania współpracy z kolejnymi przedsiębiorstwami, które znacząco wesprą rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie.

Taki właśnie kompleksowy, nowy model kształcenia zawodowego staramy się wspólnie wdrażać w szkołach prowadzonych przez sochaczewski powiat. Nasze szkoły w coraz większym stopniu stawiają sobie za cel ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, a Zarząd Powiatu bardzo wspiera tego typu inicjatywy. Cieszę się, że zarówno w Teresinie, jak i w Osiemdziesiątce uczniowie będą mogli, dzięki realizacji tego programu, kształcić się również w środowisku, które nie tylko zagwarantuje im świetne warunki nauki, ale też prawdopodobnie stanie się ich docelowym miejscem przyszłej, dobrze płatnej pracy. Bo taki też jest cel LOT AMS i WUZETEM, jeśli chodzi o porozumienie, by wychować sobie świetnie wykwalifikowanych fachowców – mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, która podkreśla równocześnie, że szkoły zawsze mogą liczyć na wsparcie samorządu powiatowego.

Poznają przyszły zawód

Co niesie konkretnie za sobą osiągnięte porozumienie?

Przede wszystkim organizowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów, organizowanie wycieczek zapoznawczych do zakładów pracy, wspólne ustalanie programu praktyk uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców, czy też organizowanie staży dla absolwentów szkół technicznych i mechanicznych – wymienia część zaplanowanych działań dyrektor Ewa Odolczyk.

Ponadto, zaangażowanie firm z Grupy ARP będzie polegać też m.in. na wsparciu nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką). W ramach programu firmy i szkoły przygotują dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomoże im w podjęciu decyzji czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie będą mogli zapisać się do klas patronackich, opartych o program nauczania współtworzony z przyszłym pracodawcą. Wpłynie to bezpośrednio na praktyczne przekazywanie umiejętności oraz zagwarantuje, że od pierwszego dnia zatrudnienia firma zyskuje pracownika z wiedzą i kompetencjami, jakich potrzebuje.

Dla nauczycieli z kolei przygotowano specjalny program lekcji otwartych, prowadzonych przez pracowników spółek biorących udział w projekcie. Ich celem jest wspólne uczenie się w grupie osób bezpośrednio związanych z edukacją, przygotowujące do stopniowego odchodzenia od tradycyjnych podręczników w kierunku otwartych zasobów edukacyjnych. Dzięki temu nauczyciele zyskają wiedzę, która pozwoli im przygotować zajęcia lekcyjne pod kątem praktycznym.

Głęboko wierzę, że ten pilotażowy program okaże się bardzo skuteczny w perspektywie szkolenia przyszłych kadr specjalistów. „Kadry dla przemysłu” odpowiadają na co najmniej trzy ważne potrzeby. Pierwszą z nich są oczekiwania firm, by trafiali do nich absolwenci dobrze wykształceni pod względem praktycznym i teoretycznym. Program odpowiada na potrzeby gospodarki, która w Polsce rozwija się dynamicznie i potrzebuje kadr ze specjalistycznymi umiejętnościami. Wreszcie też program odpowiada na potrzeby młodych ludzi, uczniów, którzy chcą w sposób świadomy wybrać zawód, a po zakończeniu nauki trafić do dobrej firmy jako wykwalifikowany pracownik. Tym bardziej cieszę się, że szkoły w Sochaczewie i Teresinie takie możliwości kształcenia zawodowego swoim uczniom mogą zaoferować – powiedział Maciej Małecki, poseł ziemi sochaczewskiej na Sejm RP.

Program wsparcia stworzony w Agencji Rozwoju Przemysłu ma za zadanie stworzyć warunki do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji, szczególnie jeśli chodzi o szkoły techniczne i branżowe oraz centra kształcenia zawodowego.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie