Strona główna Powiat Zostaw 1 procent w powiecie

Zostaw 1 procent w powiecie

609
0
PODZIEL SIĘ
Jeszcze niecały miesiąc został nam na rozliczenie się z fiskusem. Jednak zanim wypełnimy PIT, warto się zastanowić, komu przekazać 1 procent swojego podatku. Możemy przeznaczyć go na wsparcie organizacji pożytku publicznego. Choćby tych działających na naszym terenie.
Aby tego dokonać, wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać numer KRS i nazwę wybranej przez nas organizacji. Na przykład tej działającej na terenie powiatu sochaczewskiego, chociażby Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, w skrócie POPPS (KRS 0000487697).
Przypomnijmy, że Porozumienie jest jedynym w powiecie sochaczewskim Ośrodkiem Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki udziałowi w programie, POPPS organizuje konkursy dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, co sprawia, że   najciekawsze inicjatywy na naszym terenie mogą być realizowane.
Dodajmy, że Porozumienie zrzesza 17 organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu. A obszar ich działania jest bardzo szeroki. Od sportu, poprzez pomoc dzieciom, szczególnie tym z niepełnosprawnościami, pomoc starszym, do ochrony środowiska, integracji i aktywności mieszkańców małych miejscowości, działania dbające o rozwój sektora pozarządowego, a na wspieraniu wartości, historii, dziedzictwa kulturowego i lokalnej turystyki kończąc. Niemal każdy mieszkaniec powiatu jest beneficjentem działań tych organizacji. Warto również podkreślić, że POPPS pomaga całemu sektorowi pozarządowemu na terenie powiatu sochaczewskiego, niezależnie od tego czy dana organizacja należy do Porozumienia, czy nie. Polega ona m.in. na pomocy prawnej, księgowej, szkoleniowej, promocyjnej i doradczej.
Dodajmy, że oprócz POPPS na terenie powiatu sochaczewskiego uprawionymi do otrzymania naszego jednego procenta są również: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew (KRS 0000291419), Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (KRS 0000005220), Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” (KRS 0000317840), Fundacja Radia Niepokalanów (KRS 0000332816), Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” (KRS 0000293143), Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Sochaczewie (KRS 0000225587), Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Sochaczew (KRS 0000163347), Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” (KRS 0000103973), Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie (KRS 0000112347), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie (KRS 0000290625), Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sochaczewie (KRS 0000455710), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Oddział Powiatowy w Sochaczewie (KRS 0000134684) oraz Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej (KRS 0000252350).
Jerzy Szostak
fot. Pixabay