Strona główna Edukacja Wyślij PIT przez internet

Wyślij PIT przez internet

549
0
PODZIEL SIĘ
Rok 2018 jest już dziesiątym rokiem, w którym możemy składać do Urzędu Skarbowego dokumenty w formie elektronicznej. Z satysfakcją pragniemy poinformować o zwiększającej się liczbie deklaracji i informacji podatkowych składanych za pośrednictwem Internetu.: strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektroniczną są ogromne, do nich należą:
oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji, łatwość wypełniania, gwarancja poprawności składanej deklaracji, bezpieczeństwo przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z budynku.
Urząd Skarbowy w Sochaczewie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród Państwa pracowników i klientów informacji o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT za pośrednictwem Internetu bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie możliwe jest złożenie m. in. PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracjie.gov.pl , www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, www.szybkipit.pl
Informujemy o możliwości udzielenia wsparcia ze strony tut. Urzędu polegającego na organizacji ewentualnych szkoleń skierowanych do docelowej grupy podatników(płatników) – dotyczących rozliczeń elektronicznych PIT w systemie e-deklaracje – o ile zgłosicie Państwo taką potrzebę.
Ponadto Urząd przygotował specjalnie dla podatników wydzielone stanowisko komputerowe, które służyć będzie do wypełnienia i przesłania zeznania przez Internet.
Przy stanowisku komputerowym podatnik będzie mógł uzyskać pomoc pracownika Urzędu, który wskaże kolejne kroki postępowania przy wypełnianiu zeznania rocznego za 2017 r.
Źródło Min.Fin.
fot. Pixabay