Strona główna Brochów Wymienią piece na nowe

Wymienią piece na nowe

724
0
PODZIEL SIĘ
Gmina Brochów zamierza w tym roku wnioskować o dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych na elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe.
Tym samym, jak stwierdza wójt Piotr Szymański, gmina przymierza się do przystąpienia do programu wymiany pieców ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Wniosek zostanie złożony przez gminę Brochów w imieniu jej mieszkańców. W ramach tego konkursu można uzyskać dofinansowanie do 80 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę realizowanej inwestycji mieszkańcy poniosą we własnym zakresie, ale to spora ulga dla indywidualnego wnioskodawcy.
Oprócz kosztów wymiany urządzenia grzewczego w gospodarstwie domowym, doliczyć należy również wykonanie audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego dla budynków zakwalifikowanych do projektu. Dokument energetyczny musi być załączony do wniosku o dofinansowanie. Świadectwo energetyczne musi zaś spełniać odpowiednie normy wskazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, żeby zakwalifikować się do projektu. Jednak złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania – mówi Piotr Szymański.
Wyboru wszystkich wykonawców, którzy w ramach projektu będą wymieniać piece, dokona gmina. Teraz mieszkańcy gminy Brochów zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o składanie swych wniosków w urzędzie gminy. Termin upływa   27 kwietnia. Nabór wniosków od gmin trwa do 6 czerwca tego roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie wcześniej niż w październiku.
W przypadku kotłów gazowych wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie przyłącza od sieci gazowej do budynku. Mieszkańcy, którzy nie posiadają wymaganego dokumentu będą mieli możliwość uzyskania go za pośrednictwem wyłonionego przez gminę wykonawcę. Koszty tej usługi pokryje właściciel posesji – dodaje wójt gminy.
Szczegółowe informacje odnośnie projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brochów pod nr (22) 725 70 03 w. 231, 216, 224.
oprac. BN