Strona główna Sochaczew miasto Więcej pieniędzy na drogi

Więcej pieniędzy na drogi

706
0
PODZIEL SIĘ
W tym roku, na inwestycje drogowe mające poprawić stan ulic na terenie Sochaczewa, zostanie wydana rekordowa kwota. Już teraz w budżecie miasta na remonty dróg zapisano ponad 7 milionów złotych. Wszystko wskazuje jednak na to, że wzrośnie ona do 10 milionów.
W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o zwiększeniu środków na inwestycje drogowe. Dodatkowe środki (8,3 tysiąca złotych) przeznaczono na wykonanie projektu przebudowy ulicy Dewajtis. Miejski samorząd dzięki wykonanej dokumentacji technicznej będzie się mógł ubiegać o dofinansowanie inwestycji, która byłaby realizowana w przyszłym roku.
Radni zwiększyli także środki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Ułanów Jazłowieckich. W tym przypadku plan zakłada, że po remoncie, który zaplanowany jest na 2019 rok, będzie to ulica dwujezdniowa, wzdłuż której powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową.
Wspólne remonty
W sumie do tej pory miejski samorząd przeznaczył w budżecie miasta 7 milionów złotych na poprawę stanu ulic będących w zarządzie Urzędu Miejskiego. Z tej kwoty na rozpoczęty już remont ul. Licealnej z kasy miasta zostanie wydanych ponad 2,1 miliona złotych, a na program „Drogi zamiast błota” prawie 2 mln. Z kolei ponad 3 miliony zarezerwowano w tegorocznym budżecie na pomoc finansową remontów ulic zarządzanych przez powiat i marszałka województwa mazowieckiego, a które znajdują się w granicach administracyjnych sochaczewskiego samorządu.
W przypadku dróg należących do Starostwa Powiatowego miasto dołoży 1,5 miliona złotych do mającej się zacząć jeszcze w tym miesiącu przebudowy ulicy Trojanowskiej, która zostanie zmodernizowana na ponadkilometrowym odcinku, od skrzyżowania z Łąkową do ulicy Przylasek. Starostwo może też liczyć na 820 tysięcy złotych wsparcia ze strony miasta na przebudowę ulic w rejonie PKP – Sienkiewicza, Księcia Janusza i Towarowej.
Miejski samorząd przeznaczy także w tym roku 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu mostu leżącego w śladzie ulic Mostowej i Brukowej, oraz na 40 tys. zł, które zostaną przeznaczone na projekt przebudowy ulicy Głowackiego.
Dodatkowy zastrzyk
Podobnie jest z drogami należącymi do samorządu województwa mazowieckiego. Po ubiegłorocznej wymianie wodociągu w ulicy Chopina, w tym roku miasto wybuduje wzdłuż niej – kosztem 490 tysięcy złotych – nowe oświetlenie. W budżecie miasta znalazły się również środki na projekt remontu należącej do marszałka Alei 600-lecia oraz na sfinansowanie dokumentacji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 15 Sierpnia, Boryszewskiej i Inżynierskiej.
Ale na tym nie koniec. Niewykluczone, że w tym roku miasto przystąpi także do remontu ulicy 15 Sierpnia. O takiej możliwości mówił niedawno Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa. Wszystko zależy jednak od przyznania na ten cel środków przez wojewodę mazowieckiego. A te mają pochodzić z dodatkowej puli funduszy, jakie rząd zamierza w tym roku przeznaczyć na remont dróg lokalnych. Gdyby wniosek miejskiego samorządu zyskał wystarczającą liczbę punktów potrzebnych do otrzymania dofinansowania, to mogłoby ono wynieść 80 procent zakładanych kosztów remontu, czyli prawie 2,4 miliony złotych. Z kolei z budżetu miasta na ten cel przeznaczono by 600 tysięcy złotych.
Jerzy Szostak
Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego