Strona główna Teresin W opiece nad czworonogami

W opiece nad czworonogami

677
0
PODZIEL SIĘ
Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku”. Od początku kwietnia br. opiekę bezdomnym zwierzętom zapewnić ma współpraca ze Schroniskiem Psiakowo i spółka z siedzibą w Piotrowicach w gminie Bielawy, prowadzonym przez firmę Tomvet – Psiakowo sc Jolanta i Tomasz Wojciechowscy. Jeśli chodzi o przychodnię weterynaryjną to gmina Teresin nadal będzie obsługiwana przez ośrodek w Sochaczewie-Trojanowie.
Przyjęty przez Radę tegoroczny pogram obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie zwierząt bezdomnych, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierzaków, ale też usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, jak również wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Program zakłada także umożliwienie dofinansowania wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli. Program realizowany ma być z funduszy Gminy Teresin w wysokości 111 tys. zł, zapisanych w tegorocznym budżecie.
Marcin Odolczyk