Strona główna Powiat Usuną jeśli będzie kasa

Usuną jeśli będzie kasa

669
0
PODZIEL SIĘ
Rusza już kolejna edycja programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Gminy powiatu sochaczewskiego stopniowo przygotowują się do zbierania wniosków od   mieszkańców. Jednak akcja ta zostanie zrealizowana, jeśli gminom uda się pozyskać dotacje na ten cel. W przeciwnym razie działania odwloką się w czasie, a tego nie ma zbyt wiele na zgodne z normami UE usuwanie szkodliwych elementów budowlanych.
W gminach powiatu sochaczewskiego na razie jeszcze nie ruszyła akcja zbierania wniosków. Planowana jest po Wielkanocy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił dopiero 22 marca program usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa. Więc jeszcze w gminach nie zdecydowano o terminach naboru wniosków.
Jeśli będzie taki program uruchomiony w tym roku, to na pewno przystąpimy do niego. Mamy jeszcze sporo eternitu do usunięcia – wspomniał Roman Kujawa, wójt gminy Iłów.
W naszej gminie, jeśli ruszy program unieszkodliwiania azbestów, to zaraz to podamy do wiadomości mieszkańcom, by zgłaszali wnioski – informował w połowie marca Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.
Podobne sygnały napływały z pozostałych gmin. Tu, jak wskazywano, najistotniejszą jest kwota dotacji, gdyż na jej podstawie będzie można wyliczyć, ile wniosków w gminie uda się zrealizować.
Akcja będzie realizowana w naszej gminie, jeżeli uda się pozyskać środki finansowe na jej przeprowadzenie. W pierwszej kolejności do wniosku zakwalifikują się osoby, które złożyły deklaracje w roku 2016 i 2017, ale z braku środków azbest nie został od nich odebrany – poinformowała w piśmie do mieszkańców Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos.
Na terenie tej gminy nabór wniosków był bardzo krótki i zakończył się już 28 marca. Jak zaznaczono w informacji dla mieszkańców, wynika to z tego, że nie ma zbyt wielkich możliwości finansowych.
Co nie znaczy, że jeśli ktoś złoży wniosek po terminie, nie będzie on przyjęty. Jednak jego realizacja odłoży się w czasie. Najszybciej azbest będzie od nich zabrany w 2019 roku.
Urząd Gminy Kampinos zastrzega, że złożenie wniosku o usunięcie materiałów zawierających azbest przez mieszkańca nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy.
Dotacja na usunięcie azbestu nie może być też przeznaczona na wykonanie nowych pokryć dachowych – dodają urzędnicy.
Podobne zasady obowiązują w sochaczewskich gminach. Każdy składający wniosek musi dołączyć informację o powierzchni, z jakiej będzie zabierany eternit, jego stan oraz zakres robót (demontaż materiałów wraz z utylizacją, czy sama utylizacja).
Wszystko, ile i w jakim zakresie będzie realizowane w temacie usuwania wyrobów z azbestem, będzie wiadomo około połowy roku. Tak dzieje się corocznie – dodaje Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.
BN
Fot. Archiwum