Strona główna Sochaczew miasto Trwa budowa nowej kanalizacji w ulicy Towarowej

Trwa budowa nowej kanalizacji w ulicy Towarowej

643
0
PODZIEL SIĘ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew kontynuuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej. Prace są realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II”.
W ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,531 km oraz jedna sieciowa przepompownia ścieków. Generalnym Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlano Instalacyjne Naprawa Konserwacja Leszek Stańkowski.
Obecnie trwają prace w ulicy Towarowej, a do zakończenia tego zadania konieczne jest posadowienie i uruchomienie przepompowni ścieków w ulicy Księcia Janusza. Prace planowo zakończą się 31 maja 2018 roku. Jednak mamy nadzieję, iż PGE wykona szybciej zasilenie do przepompowni i z nowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie można korzystać wcześniej.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji w pasie drogowym są również wykonywane przez ZWiK, natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.
W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy, w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 albo telefonicznie pod nr 46 862-82-30 wew. 37 lub 24.
Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.
Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
ZWiK Sochaczew