Strona główna Brochów Śmieci trzeba segregować

Śmieci trzeba segregować

703
0
PODZIEL SIĘ
fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego
Wójt gminy Brochów z nastaniem wiosny zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zwrócenie większej uwagi na problem segregacji odpadów komunalnych. Z reguły z wiosną znacznie ich przybywa przy okazji prac porządkowych.
Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska. A więc dbamy tym samym o swe najbliższe otoczenie, w którym żyjemy – mówi Piotr Szymański, wójt gminy Brochów ­– Jednocześnie chcę poinformować, że dzięki państwa dotychczasowym działaniom podejmowanym w celu zmniejszania ilości oddawanych odpadów zmieszanych, a zwiększeniu ilości oddawanych w postaci segregowanej, poprawił się stan czystości gminy. Przyczyniacie się państwo zatem nie tylko do poprawy stanu środowiska, ale obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów i opłaty za ich odbiór.
Tak więc, jak zaznacza wójt, odczuwają to bezpośrednio sami mieszkańcy, którzy płacą za zagospodarowanie odpadów w swym miejscu zamieszkania. Oprócz promowania segregacji za pomocą worków żółtych (plastik i metale), zielonych (szkło), niebieskich (makulatura) i brązowych (odpady ulegające biodegradacji), bardzo ważnym działaniem, do którego mocno zachęca wójt, jest zagospodarowywanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Proponuje mieszkańcom, aby w swoich gospodarstwach prowadzili indywidualne kompostowanie odpadów zielonych, czyli liści i trawy. Zaoszczędzi im to kosztów oraz da możliwość posiadania własnego, naturalnego nawozu pod ogrodowe uprawy.
Jednocześnie chcę podziękować tym, którzy w gminie Brochów podejmują starania w celu ograniczania ilości odpadów zmieszanych. Wykazują się dobrą postawą prospołeczną i wkładają tyle wysiłku, by te odpady odpowiednio segregować. Zachęcamy innych mieszkańców gminy do podobnych działań. Jesteśmy jak na razie czystą i piękną gminą, i dzięki dbałości o właściwe selekcjonowanie odpadów możemy być wzorem dla innych – dodaje wójt.
oprac. BN