Strona główna Kampinos Śmieci będą zagospodarowane

Śmieci będą zagospodarowane

728
0
PODZIEL SIĘ
Po wielu miesiącach przygotowań, niebawem ruszy w Kampinosie przebudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ulicy Niepokalanowskiej. Tym samym mieszkańcy Kampinosu i okolic będą mieli punkt odbioru śmieci wyższej, ekologicznej klasy. To niewątpliwie wpłynie na koszt obsługi oraz zabezpieczenie gminy przed odpadami komunalnymi, zwłaszcza tymi stwarzającymi zagrożenie dla natury.
W zaplanowanych wydatkach budżetowych gminy Kampinos na samą budowę PSZOK zarezerwowano w planowanym budżecie na rok 2018 kwotę 512 545,45 złotych. W tym ujęta została dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Plusem jest to, że inwestycja powstaje na działce stanowiącej zasób gminnych nieruchomości.
Wśród wpływów z dochodów majątkowych gmina Kampinos pozyskała środki na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego kwotę 365 413,96 złotych – informowała pod koniec ubiegłego roku Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos, przedstawiając planowany budżet w 2018 roku.
W ramach inwestycji teren ma być utwardzony i ogrodzony. Mają też na ulicy Niepokalanowskiej (po przeciwnej stronie od urzędu gminy) powstać budynki gospodarcze tzw. wiaty, oraz miejsca postojowe. Aby nie było to miejsce nieprzyjazne środowisku, zaplanowane jest stworzenie przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z separatorem. Dodatkowo też teren ma posiadać oświetlenie, monitoring i będzie otoczony zielenią. Jak zaplanowano, będzie przyjmowanych w tym miejscu 15 selekcjonowanych frakcji odpadów. Nowością będzie stworzenie punktu napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych, które nie są odpadami, a które po niewielkiej naprawie będzie można oddać klientom w ponowne użytkowanie.
Gminna komisja przetargowa podjęła 6 kwietnia decyzję o przyjęciu oferty zgłoszonej na przetarg przez jedną firmę. Była to OY Polska Construction z Kaźmierowa koło Sochaczewa. Zdecydowała się ona podjąć budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kampinosie za 594 708,69 złotych brutto. Wykonawca zobowiązuje się do 5-letniej gwarancji. Gmina, choć kwota jest nieco większa od funduszy jakie zaplanowano, zdecydowała się przyjąć i wdrożyć tę ofertę do realizacji.
Umowa z firmą budującą PSZOK, jak poinformował nas Urząd Gminy w Kampinosie, zawarta zostanie w najbliższych dniach, po spełnieniu przez wykonawcę wszystkich wymogów proceduralnych. Tak więc budowa zapewne ruszy już pod koniec kwietnia.
BN
Fot. UG Kampinos