Strona główna Sochaczew gmina Razem budujemy ziemie sochaczewską

Razem budujemy ziemie sochaczewską

813
0
PODZIEL SIĘ
Z Mirosławem Adamem Orlińskim – radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa rozmawiamy o działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego m.in. na ziemi sochaczewskiej, o możliwościach   stworzenia nowych miejsc pracy i nie tylko.
Samorząd Województwa Mazowieckiego to regionalna wspólnota samorządowa, proszę w kilku słowach opisać, jak działa?
Samorząd Województwa Mazowieckiego składa się z 51 radnych wybieranych z całego Mazowsza. Wspólnie obradujemy na Sesjach Sejmiku i na posiedzeniach komisji, które odbywają się w Warszawie. Oczywiście dla wielu mieszkańców Sejmik Województwa Mazowieckiego to organ odległy, ale warto zauważyć, że spojrzenie na to zmienia się, kiedy pokażemy wprost, jak wiele inwestycji zależy od środków przekazywanych przez Sejmik Województwa. Sejmik przy dobrej współpracy z samorządowcami z danego powiatu może w ciągu czteroletniej kadencji zmienić w znaczący sposób oblicze danej gminy, miasta, całego powiatu.
Jakie na przykład inwestycje realizuje samorząd wojewódzki?
Zwykle są to bardzo przyziemne, ale ważne dla mieszkańców inwestycje, jak choćby budowa dróg regionalnych, czy wsparcie finansowe budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansowuje także poprawę wspólnego bezpieczeństwa, kanalizację, kulturę, transport itd. Podczas rozmów z mieszkańcami okazuje się na przykład, że droga za oknem została wykonana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. W tej kadencji jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku uczulam radnych województwa, aby zwiększać środki na wspólne inwestycje z samorządami lokalnymi i wspólnie finansować wiele inwestycji, jak na przykład programy: remontu remiz strażackich, budowy dróg, aktywizacji sołectw poprzez ich dofinansowanie, budowę hal sportowych i boisk w ramach programów uruchomionych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Myślę, że dzięki tym działaniom wszyscy dojrzymy, jak ważny przy wielu inwestycjach jest również Samorząd Województwa. Mam nadzieję, iż świadomość społeczna będzie na tyle duża, że przy wyborach samorządowych mieszkańcy zagłosują nie tylko na Wójta, Burmistrza czy Prezydenta i na członków Rad Miast i Gmin, ale oddadzą głosy również na kandydatów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. Pamiętajcie Państwo, że problemy rozwiązują również władze powiatu i że jest też Sejmik Województwa Mazowieckiego, który także działa, dba i inwestuje.
Jakie działania Samorządu Województwa Mazowieckiego możemy wymienić na ziemi sochaczewskiej?
W ostatnich latach Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych w ramach remontów dróg na ziemi sochaczewskiej. Oczywiście z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Przykłady, które mogę podać, to remontowana sukcesywnie tak zwana „nadwiślanka”, czyli droga 575, która dla mieszkańców Brochowa i Młodzieszyna stanowi bardzo ważny szlak komunikacyjny i całkowicie zmienia swój wygląd. Także droga 577 od Brzozowa do Iłowa, która została całkowicie zmodernizowana, pięciokilometrowy odcinek drogi Giżyce – Ruszki, jakże mocno uczęszczany i ważny dla transportu, przewozu towarów, prace realizowane są aktualnie za kwotę 9 milionów złotych. Również droga wojewódzka 705 od Sochaczewa w kierunku Nowej Suchej, która została całkowicie wyremontowana i zyskała nowe oblicze dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Mogę jeszcze dodać: most na Pisi, który kosztował blisko 6 milionów złotych, rondo na ulicy Licealnej i ulicy Piłsudskiego oraz bardzo ważny szlak komunikacyjny od Brochowa do Sochaczewa – ulice: Wyszogrodzka, Chodakowska i Chopina, które całkowicie przebudowujemy. W tym roku remont trwa nadal, ponieważ Sejmik w ostatnim czasie przekazał 5 milionów złotych na dalszy remont ulicy Chopina. Powiat sochaczewski otrzymał też wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 3 milionów złotych na remont drogi powiatowej. Wybudujemy też w Sochaczewie stację napraw i eksploatacji pociągów, co będzie lokomotywą gospodarczą dla naszego regionu, a przede wszystkim da ciekawe i techniczne miejsca pracy dla wielu młodych osób, inżynierów.
Samorząd Województwa Mazowieckiego to wiele inwestycji realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi w powiatach. Jak to wygląda u sąsiadów?
Ogromne inwestycje powstaną również w innych powiatach. My, jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych na wsparcie dróg powiatowych. W ramach transportu dokonujemy inwestycji również w Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową. Kupujemy nowe pociągi i podnosimy ich standard ponieważ wiemy, że potrzeby są wielkie. Drogi i transport to oczywiście nie wszystko, inwestujemy również w wiele innych dziedzin życia, a działania te zawsze budzą bardzo duże zainteresowanie.
Jakie inwestycje uważa Pan, jako Radny Sejmiku Wojewódzkiego, za najważniejsze?
Codziennym działaniem staram się jako radny województwa pokazywać, że ten Sejmik istnieje i jest blisko ludzkich spraw, również na ziemi sochaczewskiej. Osobiście uważam, że dla nas wszystkich najistotniejsze są drogi i szeroko rozumiany transport, i oczywiście to, o czym mówiłem wcześniej – możliwość stworzenia nowych, ciekawych miejsc pracy. Poza tym uważam, że każde działanie, które przynosi poprawę warunków życia i zapewnia bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo ważne.
Czy chciałby Pan dodać coś jeszcze na zakończenie naszej rozmowy?  
Tak, oczywiście, chętnie dodam, że ogromnym sukcesem Samorządu Województwa Mazowieckiego jest również to, że od 1 stycznia 2018 roku jesteśmy w UE już jako podzielone statystycznie Województwo Mazowieckie, co jest naszym ogromnym sukcesem. W nowej perspektywie UE daje to możliwości pozyskania dużych dodatkowych środków na cały wianuszek wokół Warszawy, czyli również dla powiatu sochaczewskiego. Dzięki takim środkom dokonujemy na przykład: remontu dworca w Teresinie, rewitalizacji wielu gmin, dofinansowaliśmy przebudowę amfiteatru w Sochaczewie, a także realizujemy ważne projekty związane z ochroną środowiska, jak wsparcie dla gmin: Sochaczew, Rybno, Nowa Sucha, Teresin i Iłów, gdzie milionowe wsparcie zostanie ukierunkowane na budowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Przy obecnym zapotrzebowaniu na energię jest to ogromne przedsięwzięcie. Jako radny Województwa Mazowieckiego bardzo angażuję się przy wszystkich tych projektach. Wiele z nich było możliwych do realizacji poprzez rozszerzenie puli środków w danych działaniach, o co wspólnie z samorządowcami bardzo mocno zabiegaliśmy, ponieważ Razem Budujemy Mazowsze, Razem Budujemy Ziemię Sochaczewską.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w realizowaniu kolejnych inwestycji, projektów i zadań.
Rozmawiał Michał Jaworski