Strona główna Powiat Miliony dla powiatowych szkół

Miliony dla powiatowych szkół

639
0
PODZIEL SIĘ
Staże i praktyki zawodowe, a także nowocześnie wyposażone pracownie i atrakcyjne zajęcia lekcyjne – to wszystko jeszcze w tym roku czeka uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Będzie to możliwe dzięki projektowi „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanemu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
Władze powiatu sochaczewskiego na czele ze starostą Jolantą Gonta i wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Teresy Pawelak, podpisały umowę z marszałkiem Adamem Struzikiem na realizację projektu. Tym samym technika w czterech szkołach powiatowych, wezmą udział w programie dofinansowanym przez UE. Łącznie 450 uczniów z trzech sochaczewskich szkół – ZS CKP, ZSR CKU i ZS im. Iwaszkiewicza oraz teresińskiego Zespołu Szkół. Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o uzyskanie dofinansowania, jest rola Urszuli Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, której wnikliwa praca nad przygotowaniem wniosku przełożyła się na uzyskanie wysokiej oceny komisji opiniującej.
Nowe kierunki
Do powiatu sochaczewskiego trafi wsparcie w wysokości 3 mln 318 tys. 754 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na staże, praktyki, szkolenia zawodowe dla uczniów, dodatkowe zajęcia i wyposażenie szkolnych pracowni, a także na doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz rozwój współpracy z rynkiem pracy. Opracowane i wdrożone mają zostać też programy innowacji pedagogicznej, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.
– Szkolnictwo zawodowe na terenie powiatu sochaczewskiego rozwija się z roku na rok. Od września planujemy uruchomić nowe kierunki kształcenia, m.in. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie funkcjonują klasy związane z zawodami stricte technicznymi jak np. ślusarz, spawacz. W Teresinie od dwóch lat działa technikum kolejowe, dzięki któremu będzie można zabezpieczyć kadry dla mającego powstać wkrótce w Sochaczewie olbrzymiego zaplecza serwisowego dla Kolei Mazowieckich. Tych kierunków jest coraz więcej, niebawem uruchamiamy kolejne. Co ważne, są one dobierane wedle potrzeb rynku pracy tak, by absolwenci naszych szkół mogli znaleźć dobrą pracę, a nie pozostać bezrobotnymi. Szkoły nawiązują ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, co skutkuje nie tylko podniesieniem jakości kształcenia, ale też efektownymi praktykami w miejscach pracy – mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.
Wszystko dla uczniów
Program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza potrwa do 31 marca 2023 roku.
Dzięki tak dużemu projektowi edukacyjnemu, na którego realizację otrzymaliśmy ponad 3 mln zł, uczniowie będą mieli okazję sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności, ale też ich znacznego poszerzenia. Wiedza i umiejętności praktyczne, które zdobędą na zajęciach szkolnych, czy podczas stażu w firmach, spowodują, że absolwenci naszych szkół, będą w pełni przygotowani do podjęcia poważnych wyzwań zawodowych. Jestem przekonana, że ich kwalifikacje pozwolą im na zdobycie bardzo dobrej pracy – dodaje starosta.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie