Strona główna Sochaczew miasto Koniec nocnej sprzedaży alkoholu

Koniec nocnej sprzedaży alkoholu

850
0
PODZIEL SIĘ
Likwidacja nocnych sklepów oraz ograniczenie punktów sprzedaży alkoholu na terenie Sochaczewa, to niektóre z licznych zmian dotyczących sprzedaży napojów wyskokowych zaproponowanych przez miejski samorząd. Jeżeli radni wyrażą na to zgodę, to zaczną one obowiązywać od 1 lipca.
Wygląda na to, że miejski samorząd postanowił zrobić porządek ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Sochaczewa. Taką możliwość daje znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Nowe przepisy pozwalają gminom na ograniczenie dostępności do alkoholu na swoim terenie. Przyjęte przez Sejm zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 procent alkoholu. Do tej pory radni nie mieli takiej możliwości. W związku ze zmianą przepisów samorząd ma także możliwość zakazu lub ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 22.00 a 6.00.
Cięcie limitów
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Sochaczewa oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Zaproponowane zmiany są radykalne i w znacznym stopniu ograniczają dostępność do alkoholu na terenie miasta.
W tej chwili na terenie miasta obowiązuje limit sprzedaży alkoholu w sklepach to 100 punktów oraz limit 40 punktów gastronomicznych. Z czego w przypadku sklepów wydano 77 zezwoleń, a w gastronomii 22.
Jeżeli radni zgodzą się na proponowane przez burmistrza zmiany, to od 1 lipca maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 procent alkoholu, w tym piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli w gastronomii i klubach, będzie wynosiła 90, a przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – inaczej mówiąc w sklepach – wyniesie 40.
Ograniczona zostanie także maksymalna liczba wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu wynosi od 4,5 do 18 procent, z wyjątkiem piwa. W tym przypadku – liczba punktów, w których taki alkohol będzie można spożywać na miejscu wyniesie 90, z kolei limit dla sklepów to 40. Zmniejszony zostanie także limit zezwoleń w przypadku mocnych alkoholi, czyli powyżej 18 procent. I będzie on wynosił 90 zezwoleń dla gastronomii, a dla sklepów, w których będzie można sprzedawać taki alkohol – jak wynika z projektu uchwały – ma być jedynie 40.
Niewykluczone jednak, że w przypadku sklepów limit dotyczący wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostanie zwiększony.
 Nocny zakaz
Ale na tym zmiany dotyczące ograniczenia dostępności alkoholu na terenie Sochaczewa się nie skończą. Radni ustalą także zasady usytuowania miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu. A te nie mogą znajdować się w mniejszej odległości niż 50 metrów od żłobków, domów dziecka, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Natomiast w przypadku szkół średnich odległość ta musi wynosić 100 metrów. Podobna odległość musi być zachowana w przypadku placówek oświatowo-wychowawczych, budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych oraz zakładów opieki zdrowotnej.
Bez zmian pozostaje natomiast zasada mierzenia tej odległości. Nadal będzie ona wyznaczana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od drzwi sklepu do drzwi wejściowych obiektów wymienionych w uchwale. A gdy budynek jest ogrodzony, ową odległość liczy się od drzwi sklepu, restauracji czy baru do najbliższego wejścia i wyjścia na teren obiektu.
Najbardziej radykalną zmianą będzie ta dotycząca nocnej sprzedaży alkoholu. Jak czytamy w projekcie uchwały: „Na terenie gminy Miasto Sochaczew wprowadza się stały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale czasowym pomiędzy godziną 23.00 a 6.00 rano. Niniejszy zakaz dotyczy punktów sprzedaży i podawania napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”. Oznacza to, że od lipca z krajobrazu Sochaczewa znikną nocne sklepy.
Jak argumentują władze miasta: „(…) wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz ograniczenie jego sprzedaży w godzinach nocnych będzie miało pozytywny wpływ na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przyczyni się do ograniczenia przypadków zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Sochaczewa”.
Piwo na Polach
Miejski samorząd zdecydował się w końcu uregulować także sprawę wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Sochaczewa. Jeżeli radni nie dokonają żadnych zmian, to zezwolenia te będą wydawane dla imprez organizowanych na: terenie Pól Czerwonkowskich, obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, terenie Podzamcza (park, bulwary), na terenie przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, w parku im. I.W. Garbolewskiego oraz na Placu Kościuszki.
Czy proponowane zmiany spotkają się z przychylnym przyjęciem ze strony mieszkańców, trudno powiedzieć. A ci swoje opinie dotyczące projektu uchwały mogą składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta do 12 kwietnia w godzinach 8.00 do 16.00 w formie pisemnej na formularzu, który  jest udostępniony w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, jak i w Biurze Obsługi Klienta.
Uwagi można także przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę konsultacyjną https://konsultacje.sochaczew.pl.
Jerzy Szostak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułUsuną jeśli będzie kasa
Następny artykułWieczór w Szkutni