Strona główna Iłów Dwie jaskółki wstrzymały całe zadanie

Dwie jaskółki wstrzymały całe zadanie

604
0
PODZIEL SIĘ
Na posiedzeniu Rady Gminy, które odbyło się w dniu 22 marca, tematem wiodącym były drogi. W porządku obrad zaplanowano zapoznanie radnych z obecnym stanem, oraz strategią budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Wyjaśnić trzeba, że takie tematyczne sesje nie są tu niczym nowym, a infrastruktura drogowa stale jest aktualnym i ważnym tematem. Stan dróg interesuje bowiem wszystkich użytkowników.
Tym samym radni często wracają do tego tematu, aby po wysłuchaniu informacji od zarządców dróg zastanowić się, jak skutecznie usprawnić komunikację. Tym razem jednak na posiedzeniu RG zabrakło przedstawiciela powiatu. Okazało się, że starosta odrzuciła zaproszenie przewodniczącego RG, informując, że nikt nie zostanie upoważniony, aby wypowiadać się na temat stanu dróg powiatowych.
Zaproszenie przyjęli natomiast przedstawiciele MZD Rejonu Drogowego w Gostyninie, którzy szczegółowo zapoznali uczestników sesji ze strategią remontu dróg wojewódzkich. Drogi nr 557 (Jordanów – Kazuń) oraz 577 (Płock- Ruszki), jak wyjaśniał dyrektor RD w Gostyninie Mirosław Kaczmarek, podlegają systematycznej modernizacji. Na drodze 775 powstaną wkrótce dwa ronda, w najbliższych planach jest też budowa obwodnicy Gąbina – mówił Mirosław Kaczmarek. Z kolei na drodze 575 nastąpi modernizacja odcinka Iłów – Uderz, a w następnym roku kolejnych 9 kilometrów.
Stan dróg powiatowych i gminnych przedstawił wójt gminy Iłów Roman Kujawa.
Po jesienno – zimowych roztopach doszliśmy do wniosku, że stan tych dróg jest krytyczny. Ostrowce, Stegna, Piskorzec, Suchodół, to przykłady dróg powiatowych, które wymagają najpilniejszej modernizacji. Weryfikacja dróg gminnych także wykazała konieczność pilnego remontu wielu z nich. Wcześniej pozytywnie zweryfikowana została droga w Giżyczkach i ulica Strażacka w Iłowie. Mamy jeszcze złożone wnioski na Henryków i Brzozów A – wyjaśniał wójt gminy Iłów Roman Kujawa.
Temat dróg okazał się ważny także dla sołtysów, którzy w sprawach różnych zadawali wiele pytań na temat: przystanków drogowych, zjazdów do posesji, przepustów oraz drzewostanów zlokalizowanych przy drogach.
– Drzewa rosnące w pasie drogowym wycina zarządca drogi, który musi stosować się do różnych przepisów uwzględniających ochronę ptactwa. W roku ubiegłym dwie jaskółki wstrzymały całe zadanie, remont   mostu w Murzynowie – wyjaśniał dyrektor Kaczmarek.
Po omówieniu spraw drogowych radni przeszli do podjęcia zaplanowanych uchwał. W wyniku poddania pod głosowanie przygotowanych projektów, radni przyjęli zmiany w budżecie, dokonali podziału gminy na obwody głosowania, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zmienili uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i wypłacania im dodatku mieszkaniowego.
W przerwie obrad, pod kierunkiem Małgorzaty Czubiel, występowali laureaci Festiwalu Poezji Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”. Tym samym, w tutejszej gminie jest realizowany cykl występów patriotycznych w wykonaniu miejscowych dzieci i młodzieży w 100-lecie odzyskania niepodległości.
UG Iłów