Strona główna Iłów Drogowe dylematy radnych

Drogowe dylematy radnych

698
0
PODZIEL SIĘ
Obrady radnych z Iłowa, które odbyły się 10 kwietnia, podobnie jak te   22 marca dotyczyły remontów dróg. Tym razem chodziło jednak prawie wyłącznie o drogi powiatowe. Głównym tematem, który spowodował powrót Rady Gminy do dyskusji o drogach, była ulica Wyzwolenia, o remoncie której mówi się od dawna, a która wreszcie znalazła się w bieżących planach inwestycji powiatu.
Szybko jednak stało się jasne, że wprowadzenie zmian do planu nie wystarczy, aby je zrealizować. Powiat nie udźwignie bowiem tej inwestycji i liczy na pomoc finansową gminy Iłów. Jednocześnie radni z Iłowa dowiedzieli się, że zaistniała możliwość zrealizowania innych, ważnych inwestycji powiatowych, które są równie istotne dla tutejszej gminy.
Okazuje się, że promesą wojewody przewidującą dofinansowanie objęte zostały drogi z Iłowa do Giżyc, oraz wskazywany od bardzo dawna – jako konieczny do przebudowy – asfalt w Załuskowie. Dodatkowo mówi się też o moście, bez którego nie jest możliwy remont załuskowskiej drogi. Gmina Iłów ma zatem partycypować w przebudowie dwóch kolejnych dróg powiatowych i jednego mostu.
Nic dziwnego, że decyzja o takich wydatkach była trudna i radni mieli mnóstwo dylematów. Gmina ma bowiem własne zadania do wykonania, na które musi zabezpieczyć środki. Siłą rzeczy wydatki na zadania powiatowe nie były planowane. Skąd zatem wziąć na nie pieniądze – głowili się radni.
Trudno powiedzieć, która droga jest ważniejsza. Wszystkie są ważne – twierdzili zgodnie.
Obecni na sesji radni powiatu sochaczewskiego przekonywali, żeby jednak nie rezygnować z żadnej z tych inwestycji. Wanda Dragan i Andrzej Grabarek odpowiadali też na wszystkie pytania radnych gminy. Ostatecznie po burzliwej dyskusji RG podjęła uchwałę, w myśl której kwotą 310 tys. zł gmina wsparła przebudowę drogi Iłów – Młodzieszyn.
W sprawie pozostałych dróg radni podjęli uchwałę intencyjną, wyrażającą poparcie dla inwestycji powiatowych objętych promesą wojewody. Wprowadzono też zmiany do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała zmieniająca budżet jest rozdysponowaniem wolnych środków na trzy zadania – OZE, sala gimnastyczna w Brzozowie oraz droga – tłumaczyła skarbnik gminy Agnieszka Brzeska.
Na koniec radni dokonali zmian w zakresie wysokości diet dla sołtysów. W wyniku przyjętej uchwały od 1 maja 2018 roku przysługuje im zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości 150 złotych z tytułu pełnienia funkcji. Sprawy różne obejmujące pytania do wójta i sekretarza zakończyły posiedzenie.
UG Iłów