Strona główna Wyszogród Będzie remont krajówki

Będzie remont krajówki

860
0
PODZIEL SIĘ
Od lat wyszogrodzianie mieszkający wzdłuż drogi krajowej nr 62 skarżyli się na spływającą na ich posesje wodę, która zalewała i podtapiała nieruchomości. W końcu udało się ten problem rozwiązać i w trakcie planowanej przebudowy i modernizacji dróg krajówka zostanie odwodniona i tereny zabezpieczone przed zalewaniem.
To pierwszy krok mający poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Wydawał się nie do załatwienia, ale jednak udało się sprawę załatwić – stwierdził w piśmie do mieszkańców Jan Boszko, burmistrz Wyszogrodu.
Przebudują i poprawią
 Gmina Wyszogród podpisała 12 marca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rejon w Płońsku umowę o współpracy partnerskiej. Porozumienie to obejmuje szereg ustaleń dotyczących przebudowy drogi krajowej nr 62. I to nie tylko samych skrzyżowań, ciągu ruchu, ale też poboczy z chodnikami i całość robót budowlanych na trasie.
GDDKiA zobowiązała się także do uregulowania stosunków wodno-prawnych w obrębie drogi krajowej nr 62, wzdłuż ul. Warszawskiej. Ten problem z zalewaniem okolicy trwał dziesięciolecia i spędzał sen z oczu mieszkańcom. Podkreślali oni wielokrotnie w trakcie gminnych i miejskich konsultacji, że samo wyremontowanie krajówki nic nie pomoże, jeśli nadal woda spływająca z drogi zalewać będzie ich posesje. Sprawę tę zgłaszano na niemal każdym spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami Dyrekcji. Ta zaś zobowiązała się w końcu rozwiązać problem. Po wizji lokalnej oraz konsultacjach projektowych zaproponowano mieszkańcom sposób rozwiązania sprawy.
Natomiast władze Wyszogrodu, w ramach porozumienia, zobowiązały się zlecić i sfinansować całość dokumentacji projektowych inwestycji. Wspólnie mają być wybrane projekty budowlano-wykonawcze. Władze miejsko-gminne mają też załatwić wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji, w tym pozwolenia na budowę.
Pierwszy etap inwestycji dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 62 ruszy już niebawem. W planach przewidziana jest przebudowa drogi nr 62 wraz z drogą gminną, czyli ul. Pokoju oraz skrzyżowań   krajówki z drogami gminnymi – ulicami Zamieście i Rębowską. W tym drugim przypadku ma być wykonane odwodnienie liniowe w rejonie skrzyżowania, co zapewni wyeliminowanie spływu wód z drogi na przyległe tereny.
W planach inwestycji, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, jest też budowa ciągu pieszego na drodze nr 62 po prawej stronie. Te działania mają poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszego w tym miejscu.
Nie niszczyć oznakowań
W ramach współpracy z GDDKiA władze Wyszogrodu zobowiązały się zapewnić inne działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych przebiegających przez gminę i miasto. Sprawa dotyczy przede wszystkim ochrony znaków granicznych na pasie drogowym. Podobnie jak w innych gminach mazowieckich, znaki te często padają ofiarą wandali, którzy je dewastują. Znaki te są niezbędne w oznakowaniach kartograficznych terenu.
Podczas patrolowania dróg nasze służby stwierdziły, że punkty graniczne pasa drogowego znajdują się w zbliżeniu do pól uprawnych. Samowolne usuwanie lub niszczenie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem – informuje pismo GDDKiA do władz Wyszogrodu – Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, zobowiązani są nie dokonywać czynności powodujących ich niszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.
Celowe niszczenie przez niektórych mieszkańców słupków granicznych pasa drogowego w wyznaczonych punktach jest zagrożone karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności, jak stwierdza Dyrekcja Dróg Krajowych. Oznaczenia te są też pomocne w określeniu zakresów inwestycji, co nie jest bez znaczenia dla mieszkańców.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak