Strona główna Brochów Będą dotacje na nowe piece

Będą dotacje na nowe piece

952
0
PODZIEL SIĘ
W gminach powiatu sochaczewskiego trwają przygotowania do pozyskania funduszy unijnych na wymianę kotłów grzewczych. Mieszkańcy mogą skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Większość gmin już zebrała informacje na ten temat i przekazała je zainteresowanym. Zaczęto też zbierać wnioski.
Program RPO pozwoli mieszkańcom wymienić dotychczasowe piece opalane węglem i drewnem, na nowe, ekologiczne kotły. Inwestycja ta wpisuje się w działania wspierające realizację projektów likwidacji tzw. niskiej emisji w regionie, co ma w perspektywie ograniczyć skażenia dymami.
Będzie lepsze powietrze
 Zgodnie z ostatnimi badaniami czystości powietrza, tzw. niskie emisje na terenie powiatu sochaczewskiego wykazują dość wysoki poziom stężenia. Stąd zainteresowanie nowym programem w gminach. Tym bardziej, że wprowadzona w listopadzie ubiegłego roku uchwała antysmogowa dopuszcza tylko urządzenia ekologiczne, nieopalane paliwami stałymi. Od 1 lipca nie będzie można palić w kotłach, piecach i kominkach węglem kamiennym, brunatnym oraz mieszankami mułów i flotokoncentratów. A do 2023 roku konieczna będzie wymiana dotychczasowych kotłów na zgodne z unijnymi normami. Stąd projekt RPO wychodzi naprzeciw mieszkańcom, dając im możliwość wymiany pieców po korzystnej cenie.
Będzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych, na przykład na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Dodatkowo w ramach tych prac jest możliwość wykonania termomodernizacji budynku, w którym zaplanowano wymianę urządzenia grzewczego, a także zainstalowanie lub wymiana czujników tlenku węgla – poinformowała mieszkańców Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn.
Mieszkańcy Młodzieszyna tuż przed Wielkanocą spotkali się w Młodzieszynie i Kamionie z ekspertami od ciepłownictwa, którzy wyjaśnili im, na czym polegać ma projekt wymiany pieców i jak skorzystać z oferty wymiany. Spotkanie z ekspertami odbyło się również w gminie Rybno i tam ruszyła już zbiórka deklaracji chętnych. Podobne działania podjęto w gminie Nowa Sucha, Sochaczew i Iłów. Pozostałe gminy przymierzają się do projektu w najbliższych dniach. Z kolei w Kampinosie planują spotkania eksperckie zaraz po świętach.
Dotacja nie na wszystko
 Przewidziane dofinansowanie wymiany kotłów w gospodarstwach domowych wyniesie do 80 procent kosztów całej inwestycji. Wsparcie jednak dotyczy tylko inwestycji w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe. Jak również zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła.
Wsparcie zatem nie obejmie tak popularnych na wsiach kotłów opalanych ekogroszkiem. Paliwo to, choć określane jako ekologiczne, nie jest uznane za ograniczające emisje pyłów do atmosfery. Jest więc wyłączone z unijnej dotacji.   W dotacjach nie są też ujęte koszty wymiany dachów.
W ramach inwestycji dopuszczona będzie realizacja projektów bez posiadania pozwolenia na budowę, która odliczy sobie z dotacji ten wydatek. Szacunkowy koszt audytu to około 250 złotych dla jednego gospodarstwa domowego.
 Nabory już ruszają
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje dotacje dla gospodarstwa domowego wynosiła w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Środki do dyspozycji dla całego województwa to jedynie kwota  12 434 700 złotych do podziału na gminy, więc jest o co zabiegać – dodaje Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.
Deklaracje uczestnictwa w programie przyjmowane są w Rybnie do 6 kwietnia. Z kolei w Kampinosie do końca miesiąca. Jednak te złożone po terminie wpisane będą na listę rezerwową do realizacji na przyszły rok.
Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez gminę po wybraniu w przetargu najlepszej oferty i tylko wtedy, jeśli gminy uzyskają dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przymierzamy się do tych działań, ale jeszcze nie wiemy, czy nam się uda – stwierdza Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.
Sprawa najpewniej wyjaśni się dopiero na przełomie kwietnia i maja. Wtedy będzie jasne, które gminy i jakie zyskały dotacje dla swych mieszkańców.
Bogumiła Nowak
Fot. Pixabuy