Strona główna Młodzieszyn Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn

Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn

342
0
PODZIEL SIĘ
26 marca odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami Gminy: w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie oraz OSP Kamion. Poświęcone były omówieniu zasad dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych oraz montażu instalacji Odnawialnych Źródła Energii (OZE) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego. Spotkania przeprowadzili przedstawiciele Fundacji GlobalECO.
Z inicjatywy Urzędu Gminy uczestnicy spotkań mieli okazję poznać argumenty przemawiające za OZE, a więc przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń wód i powietrza oraz eliminację smogu, realizowanie inwestycji jednorazowych przy znacznym ograniczeniu opłat miesięcznych oraz inwestowanie w automatyczne, innowacyjne rozwiązania o długim czasie użytkowania. Zainteresowani mieszkańcy już wiedzą, że podstawą udziału w programie dofinansowującym jest wymiana lub instalacja kotła na pellet lub na gaz.
Porównanie pelletu z bardzo często stosowanym ekogroszkiem w przypadku czystości, odpadów i walorów ekologicznych zdecydowanie wypada na korzyść pelletu. Choć wartość opałowa jako paliwa jest niższa, to rekompensuje to niższa cena jednostkowa.
Kotły na pellet 5 klasy zapewniają spadek emisji dwutlenku węgla o 85%, dwutlenku siarki o 97% oraz 97% mniej emisji pyłów w odniesieniu do kotła węglowego, czystość w kotłowni i w kominie, zasobnik paliwa na 4-6 dni, automatyczny zapłon i regulator temperatury, możliwość połączenia z innymi instalacjami OZE.
Ogromny potencjał energii słonecznej poprzez instalację innowacyjnych urządzeń, pozwala nam korzystać z jej nieograniczonego źródła. Dla mieszkańców wielu krajów Unii Europejskiej, nawet tych o podobnym klimacie, instalacje fotowoltaiczne nie są już niczym nowym. W naszym kraju jest to wciąż innowacja, dlatego też jako element dodatkowy można w ramach dofinansowania zbudować dla swoich potrzeb instalację fotowoltaiczną (panele). Produkujemy tym samym prąd stały, który po przemianie w inwerterze fotowoltaicznym staje się prądem zmiennym, a ten możemy używać do urządzeń w domu, gromadzić w akumulatorach lub odsprzedać go do sieci energetycznej. Program dofinansowania przewiduje również instalacje kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła. Prowadzący przedstawili przykładowe koszty urządzeń i montażu dla różnych powierzchni i standardów budynków, wskazując możliwość dofinansowania do 74% efektywnej dotacji, co wskazuje, że wkład własny to 26% wartości inwestycji.
Zarówno w czasie spotkania, jak i po, padło wiele pytań. Dyskusja też była bardzo rzeczowa. Urząd Gminy ze swojej strony jest gotów ponieść koszty finansowe i organizacyjne przygotowania postępowania projektowego. Mieszkańców zaś zachęcamy do analizy przedsięwzięć i właściwych wyborów inwestycji.
Dodatkowych informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem Fundacji 502 757 001 lub w Urzędzie Gminy osobiście, lub pod numerem telefonu 46 864 17 60.
UG Młodzieszyn