Strona główna Wyszogród Zbiorniki do rejestru

Zbiorniki do rejestru

706
0
PODZIEL SIĘ
Do 30 marca w mieście i gminie Wyszogród kompletowana będzie ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji. Stąd też właściciele nieruchomości muszą wpisać do ewidencji posiadane na swych nieruchomościach zbiorniki.
Jan Boszko, burmistrz Wyszogrodu, apeluje do mieszkańców o rzetelne podejście do tematu i dokładne wypełnienie zgłoszeń, oraz dostarczenie bezpośrednio do urzędu lub przekazanie sołtysowi. Zgłoszenie to można też przesłać mailowo na adres katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Trzeba tu pokazać umowy na te usługi i przedstawić dowody uiszczania za nie opłat. Burmistrz poinformował mieszkańców też o tym, że zgłoszenia będą sprawdzane i weryfikowane w ciągu roku. W czasie kontroli trzeba pokazać rachunki potwierdzające wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków przez uprawnioną do tego firmę. Za unikanie zastosowania się do przepisów grozi grzywna.
Burmistrz Jan Boszko wspomniał, że sprawy zgłoszeń realizowane są na bieżąco, zaś akcja ma raczej na celu wciągniecie do ewidencji nowych zgłoszeń lub uaktualnienie już istniejących, jeśli na terenie nieruchomości zaszły jakieś zmiany, np. przebudowa lub modernizacja urządzeń.
BN
fot. Pixabay