Strona główna Teresin Strażacy podsumowali rok

Strażacy podsumowali rok

578
0
PODZIEL SIĘ
Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni oficjalnie zamknęła rok 2017. Jak przyznają jej druhowie, był to okres bogaty w wiele pozytywnych wydarzeń dla całej jednostki. Strażacy podsumowali pracę podczas walnego zebrania, które odbyło się w połowie marca.
Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Andrzej Tkaczyk, prezes OSP Paprotnia. Licznie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami za rok ubiegły. Zaprezentowano też plany związane z rozwojem jednostki na najbliższą przyszłość.
Wśród uczestników byli m.in. Maciej Małecki – poseł na sejm RP, Adam Orliński – radny sejmiku mazowieckiego, Tadeusz Koryś – radny powiatowy, Bogdan Linard – przewodniczący Rady Gminy Teresin, Marek Jaworski – zastępca wójta. Nie zabrakło też st. bryg. Piotra Piątkowskiego – komendanta powiatowego PSP, Dariusza Tartanusa – komendanta gminnego czy Tadeusza Szymańczaka – zastępcy prezesa Zarządu Gminnego. Na zebraniu była obecna niemal cała szeroka kadra druhów z tutejszej jednostki, która przypomnijmy w roku 2017 godnie świętowała jubileusz 100-lecia powstania.Podziękowania i gratulacje
Podziękowania i gratulacje
Serdecznie dziękujemy za wsparcie władzom samorządowym. Dzięki nim jednostka podnosi swoją siłę bojową, która dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękujemy także sponsorom OSP Paprotnia – mówili członkowie Zarządu OSP Paprotnia. Obecny jego skład tworzą: prezes Andrzej Tkaczyk, zastępca Maciej Liberadzki, a także Witold Adamczyk – naczelnik, Mariusz Tkaczyk – wicenaczelnik, sekretarz Wojciech Sitarski – skarbnik Michał Dorodziński, Michał Szram – gospodarz i Tomasz Polecki jako członek Zarządu. Do komisji rewizyjnej należą: Mateusz Beta – przewodniczący, Kamil Baczyński – sekretarz i Bartłomiej Zapora.
Dziękuję za dobre spotkanie i gratuluję świetnej organizacji. W roku swojego stulecia OSP Paprotnia wzmocniła się nowym średnim wozem bojowym zakupionym przy wsparciu rządu. Cieszę się, że mogłem współpracować przy tym projekcie. Szanowni Strażacy Ochotnicy, jeszcze raz życzę bezpiecznych powrotów z każdej akcji i dziękuję za Wasze poświęcenie w niesieniu pomocy potrzebującym – zwracał się do druhów obecny na zebraniu Maciej Małecki, poseł na sejm RP.
Z kolei Adam Orliński, radny sejmiku mazowieckiego mówił: – W rodzinie strażackiej zawsze miło się spotkać. Jako samorządowiec zawsze walczę o środki na bezpieczeństwo i sukcesywnie dzięki wsparciu Mazowsza udało się zmienić kształt wielu remiz, zakupić sprzęt i nowe samochody strażackie dla PSP i OSP. Pragnę bardzo serdecznie podziękować jednostce OSP Paprotnia za codzienne wsparcie i motywację. Dzięki tej jednostce poznałem, jak bardzo można angażować się w działalność OSP i jak ważny jest nowoczesny sprzęt – przyznał radny.
Nowe nabytki
Jednostka jest jedną z dwóch na terenie gminy Teresin, obok Niepokalanowa, należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wśród rodzaju prowadzonych zadań przez tutejszą OSP w ubiegłym roku dominowały wyjazdy do miejscowych zagrożeń (56 razy). Blisko trzydziestokrotnie tutejsi strażacy wyjeżdżali do pożarów, a jedenastokrotnie do alarmów, które okazywały się fałszywymi.
Dzięki dodatkowym środkom mogliśmy sfinalizować zakup przenośnych radiotelefonów marki Hyter oraz latarek Adalit 3000 z ładowarkami. Usprawni to działania podczas akcji dzięki możliwości lepszej komunikacji oraz widoczności. Sprzęt będzie zamontowany na stałe z możliwością ładowania w nowym samochodzie bojowym Man – dodają druhowie z OSP Paprotnia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni zakończyła swój 2017 rok nabyciem nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego firmy MAN. Zastąpił on wysłużonego w naszej gminie wolkswagena LT 40, wyprodukowanego w 1995 roku. Nowe auto służy już teraz druhom w ratownictwie drogowym, technicznym i jako pojazd gaśniczy.
W bieżącym roku będziemy starali się doposażyć samochód w coraz to nowocześniejszy sprzęt. Teraz w nowym pojeździe są m.in. aparaty ochronne dróg oddechowych, radiostacje przenośne i jedną stacjonarną, dwie linie szybkiego natarcia z możliwością dozowania środka pianotwórczego bezpośrednio przy zwijadle – mówi wiceprezes Maciej Liberadzki. Dodaje też, iż ze względu na funkcje ratownictwa drogowego na pojeździe zamontowany jest ciężki sprzęt hydrauliczny, deski ortopedyczne, szyny Kramera, łańcuchy, liny, rękawy, środek aqua do neutralizacji płynów, piła do cięcia stali i betonu, nóż i wybijak do szyb oraz wiele innego podręcznego sprzętu Pojazd będzie także przystosowany do usuwania owadów błonkoskrzydłych oraz zagrożeń związanymi z wiatrołomami oraz powodziami. Na wyposażeniu jest także maszt oświetleniowy, który służy do oświetlenia pola pracy, a także cztery zraszacze – wyjaśnia dh Liberadzki.
Przy okazji warto też wspomnieć o jednej z ostatnich strażackich inicjatyw OSP Paprotnia. Tym razem mali druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na początku marca mieli świetną okazję, aby zgłębić pracę zawodowych strażaków. Odwiedzili Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr 2 w Warszawie, gdzie przekonywali się, w jakich warunkach działa i jakie zadania wykonują strażacy ze stołecznej jednostki. Tej teoretyczno-praktycznej lekcji na pewno szybko nie zapomną. Widać zatem, że w Paprotni stawia się na szkolenie kolejnego pokolenia strażaków już od najmłodszych lat.
Marcin Odolczyk