Strona główna Sochaczew gmina Pod górkę z inwestycją

Pod górkę z inwestycją

661
0
PODZIEL SIĘ
Opornie idzie   realizacja Programu Odnawialnych Źródeł Energii, na który cztery gminy powiatu sochaczewskiego uzyskały ponad 20 milionów złotych dotacji. Choć pieniądz są , to jednak realizacja projektu   nie okazała się szybka i prosta.
To jak dotąd największa inwestycja, w której korzystamy ze środków unijnych. Bardzo skomplikowana i trudna. Program OZE jest złożony, i aby był dobrze zrealizowany, wymaga starannego przygotowania i dużej precyzji. Tym bardziej, że dotyczy kilku a nie jednego typu urządzeń na energię odnawialną. To będzie budowa urządzeń fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i kotłów, a więc kilku wykonawców będzie realizować to zadanie – mówi Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.
Początek już zaliczony
Wójt gminy Sochaczew zapewnia jednak, że pomimo dużego skomplikowania realizacja zadania postępuje. Odbyły się już spotkania z mieszkańcami gmin Nowa Sucha, Rybno, Teresin i Sochaczew, na których przedstawiono stan realizacji programów i oczekiwania. Wstępne, przybliżone kalkulacje finansowe są z grubsza znane mieszkańcom od początku. Jednak szczegóły będą określone dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwestycji.
W połowie kwietnia powinny być już znane oferty zgłoszone przez wykonawców. Potem czeka nas niełatwy wybór. To bardzo trudne zadania wyłonić właściwe firmy do realizacji inwestycji. Takie, które prawidłowo wykonają i rozliczą zadanie – dodaje Mirosław Orliński.
Po podpisaniu indywidualnych umów już z podanymi konkretnymi kosztami inwestycji, które będą znane po rozstrzygnięciu przetargu i określeniu kosztów zadań ruszy budowa.
Jak zaznaczył, na początku przystąpienia do Programu OZE, Dariusz Krupa, który jest koordynatorem przedsięwzięcia ze strony gminy Sochaczew, każde ze zgłoszonych przez mieszkańców zadań rozliczane jest osobno. Nie ma bowiem dwóch identycznych gospodarstw i warunków ich lokalizacji. U jednego gospodarza to samo urządzenie wypadnie drożej, u innego taniej. Ważne są m.in. warunki budowy, ukształtowania terenu, gleby, wody. Jedno jest ważne: odliczenie do 80 procent dofinansowania przypadnie każdemu do określonej indywidualnie umowy.
Będzie trwać dłużej
Najważniejsze, że inwestycja już weszła w etap realizacji. Co prawda z pewnością nie zmieścimy się w nakreślonym wcześniej terminie. Wiadomo, że czas realizacji ma być do 18 miesięcy. Już dziś wiadomo, że nie zamkniemy projektu się tych ramach. Gdyż zamiast 18 miesięcy na wykonanie została nam połowa, a to zdecydowanie za mało – stwierdza Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.
Te opinię podzielają pozostali wójtowie. Zatem gminy wystąpiły o przedłużenie realizacji zadania. Tak aby od chwili rozstrzygnięcia przetargów było równe 18 miesięcy na wykonanie inwestycji.
Ponadto w gminach pomyślano też o tym, że jeśli ktoś rozmyśli się i wycofa po zapoznaniu z kosztorysem, lub z przyczyn losowych wypadnie z programu, to jest rezerwowa lista.
– Nie chcemy tracić i przygotowując zgłoszenie do Programu OZE przygotowaliśmy się na tę ewentualność, że z różnych powodów parę osób może zrezygnować. Na to miejsce wejdą inni chętni, tak aby program był zrealizowany – zapewnia Maciej Mońka.
Gminy oczekują, że termin zostanie przesunięty. Nie ma przeciw temu przeciwwskazań, gdyż przewidziany czas inwestycji, jak zapewniają wójtowie, zostanie dotrzymany.
Bogumiła Nowak
Fot. Archiwum