Strona główna Nowa Sucha Od śmieci po wybory

Od śmieci po wybory

575
0
PODZIEL SIĘ
Na najbliższej sesji rady gminy Nowa Sucha, 22 marca, radni zajmowali się głównie korektami i poprawkami przegłosowanych miesiąc temu uchwałami.
Zmiany dotyczyły korekty przyjętego przed miesiącem regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów śmieci komunalnych oraz opłat za ich zagospodarowanie na terenie gminy Nowa Sucha. Przegłosowane zostały ponownie sprawy odnośnie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2018-2023, a także zasad wynajmowania tych lokali.
Radni gminy musieli też poprawić uchwałę dotyczącą podziału gminy Nowa Sucha na okręgi i obwody wyborcze. Co prawda przegłosowali ją już 22 lutego, ale podobnie jak inne gminy w powiecie sochaczewskim zapisami w uchwale, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. To jednak jest sprzeczne z prawem.
Uchwała o okręgach wyborczych i obwodach do głosowania wchodzi w życie dopiero po opublikowaniu w dzienniku uchwał województwa mazowieckiego. Radni ustalili ponadto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wraz z przyjęciem kwoty przeznaczonej w tym roku na realizację tego programu.
BN