Strona główna Sochaczew miasto Ocalą od zapomnienia pamięć o bohaterach

Ocalą od zapomnienia pamięć o bohaterach

611
0
PODZIEL SIĘ
Takiego projektu naukowego w historii Sochaczewa jeszcze nie było. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą złożyło w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego wniosek o przyznanie dotacji na realizację badań naukowych poświęconych bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku.
Badania potrwają 10 lat, a ich wyniki zostaną opublikowane w 20 tomach, a każdy z nich będzie liczył ponad 700 stron. Koszt tego unikalnego na skalę nie kraju projektu ocenia się na prawie milion złotych.
Cele projektu, jak powiedział nam Paweł Rozdżestwieński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, jest ukazanie poprzez wspomnienia sylwetek żołnierzy Armii Poznań i Pomorze, którzy swoim męstwem szczególnie zasłużyli się Polsce. Opracowanie naukowe, oprócz wspomnień uczestników walk, będzie zawierało również obsady personalne jednostek, mapy, szkice, schematy i fotografie oraz indeksy (osobowy i geograficzny). W pierwszym etapie obejmującym lata 2018 – 2022 przewiduje się wydanie łącznie 8 tomów. W kolejnych latach po 2 tomy rocznie.
Zespół naukowy oprócz pracowników muzeum będą stanowili między innymi: dr Andrzej Konstanty Wesołowski, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach oraz dr hab. Juliusz Tym, Akademia Sztuki Wojennej. Udział w projekcie weźmie równie profesor Jochen Boehler z Imre Kertész Kolleg Jena (Niemcy). To jedyny niemiecki historyk zajmujący się badania nad kampanią wrześniową i niemieckimi zbrodniami na obywatelach polskich w 1939 roku. Jest m.in. autorem książek: „Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce” oraz „Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna”.
Natomiast partnerami projektu, oprócz samorządów miast i gmin, na terenie których rozgrywała się bitwa nad Bzurą są: Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Bitwa nad Bzurą stanowi ważny i żywy element polskiego dziedzictwa historycznego. Była główną bitwą sił polskich w kampanii 1939 roku, a zarazem jedynym naszym zwrotem zaczepnym w skali operacyjnej, który zaangażował blisko 40 procent polskich sił, a po stronie niemieckiej dwie najsilniejsze armie Hitlera. W jej szczytowym momencie 225 tysięcy Polaków walczyło z 650 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. Budzi ona również niesłabnące zainteresowanie ze względu na wykazany w niej kunszt bojowy, zaciętość i odwagę żołnierza polskiego, takich jak solidność, upór, wewnętrzna dyscyplina, obowiązkowość i wierność tradycji. A nasz projekt ma na celu ocalenie tych postaw od zapomnienia i przypomnieniu ich młodemu pokoleniu – mówi Paweł Rozdżestwieński. Jak dodaje historycy wojskowości, analizując kampanie wojenne początkowego okresu II Wojny Światowej nie znajdują w nich po stronie sojuszniczej, aż do końca 1941 roku, tak znaczącej kontrakcji, jaka była dla Wehrmachtu Bitwa nad Bzurą. Potwierdza to szef sztabu Grupy Armii „Południe” jeden z najwybitniejszych niemieckich dowódców i późniejszy feldmarszałek Erich von Manstein, który stwierdził, że: „Jeśli nawet bitwa nad Bzurą nie sięga rezultatów stoczonych później w Rosji wielkich bitew okrążających, to aż do tego okresu była największą tego typu bitwą”.
Dodajmy, że na kontrakcję na taką skalę nie zdobyli ani Francuzi, mający największą wówczas armię świata, ani żaden inny naród napadnięty w tym czasie przez Niemcy. Rangę bitwy w historii Polski podnosi fakt, iż podjęta została w sytuacji, gdy przeciwnik dysponował inicjatywą operacyjną na całym froncie, a jej przebieg zmusił Niemców do istotnej korekty planów strategicznych, wydłużając nie tylko polski opór. Umożliwiła ona również przedostanie się części oddziału najpierw na Węgry i do Rumunii a następnie na Zachód, gdzie dalej kontynuowały walkę z Niemcami.
Jerzy Szostak
Fot.: NAC