Strona główna Nowa Sucha Nowe okręgi z korektą

Nowe okręgi z korektą

702
0
PODZIEL SIĘ
Jesienią odbędą się wybory samorządowe, w którym również mieszkańcy powiatu sochaczewskiego wybiorą członków rad gmin, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, wójtów oraz burmistrza. Dokładna data jeszcze nie jest ustalona, choć najpewniej to będzie 21 października lub 18 listopada.
Na razie w gminach, zgodnie z nowym kodeksem wyborczym, wprowadzane są zmiany dotyczące obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych. Korekty muszą być przyjęte przez radnych gminnych do 30 marca.
Tylko przesunięcia
Każdy wyborca oddaje głos tylko na jednego kandydata w gminie, a także na jednego do rady powiatu i również jednego do sejmiku. Zgodnie z nowym kodeksem wyborczym ustalono, że w każdym okręgu wyborczym, za który uznaje się jedną gminę, wybiera się od 3 do 10 radnych. Podział gminy na okręgi jest uzależniony od ilości mandatów wymagających obsadzenia na danym terenie i zależy od ilości mieszkańców. Obliczany jest tu specjalny wskaźnik ilościowy i procentowy określający, ilu radnych można wybrać z danego okręgu. To powoduje, że jeśli chodzi o powiat sochaczewski zmian jest niewiele.
Zasadniczych zmian, przynajmniej na naszym terenie, nie ma. To tylko małe przesunięcia. W jednych okręgach ubyło mieszkańców, w innych przybyło i trzeba wszystko zrobić tak, aby podział ilościowy uprawnionych do głosowania był równomierny. Tak, aby w jednym okręgu nie byli zawaleni pracą, a w innym nie mieli co robić – mówi Przemysław Nowacki, sekretarz rady gminy Iłów.
W gminie ilość okręgów wyborczych i obwodów pozostała ta sama – 6 i 15. Jak zaznacza Przemysław Nowacki, od ostatnich wyborów zmniejszyła się ilość mieszkańców o 150 osób. To nie tylko zmarli, ale też osoby, które wyjechały z gminy w inny region Polski lub z kraju. Obecnie gmina liczy 6125 osób. Obliczona norma przedstawicielstwa na gminę to wskaźnik 408,33 na jednego radnego. Na terenie gminy wskaźnik procentowy jest od 0,85 do 1,45. Tym samym pozostawia to gminę na starych zasadach i umożliwia wybranie tylko 15-osobowej rady.
Kosmetyczna korekta
Na terenie gmin powiatu sochaczewskiego utrzymuje się zatem stary podział na okręgi, gdyż nigdzie nie przekroczono wskaźnika upoważniającego do zwiększenia liczby radnych. Nawet w dynamicznie rozwijających się gminach Teresin i Sochaczew w nowych wyborach będzie wyłonionych nadal po 15 radnych.
Tak więc to wyborcy będą musieli sprawdzić dokładnie informacje, gdzie mają głosować. Jednak my już przygotowaliśmy specjalne wykazy, które przekażemy sołtysom i wywiesimy zgodnie z przepisami na tablicach informacyjnych i przed urzędem. Nie powinno być problemów, bo zmiany są tylko kosmetyczne – stwierdza sekretarz gminy Iłów.
W gminie Nowa Sucha także jak dotąd wyznaczonych jest 15 okręgów jednomandatowych. Na ostatniej sesji Rady Gminy w lutym Hanna Frankowska-Wojda, sekretarz gminy, przedstawiła szczegółowe dane na temat przesunięć. Uspokoiła jednocześnie zaniepokojonych zmianami sołtysów, że zarówno mapkę z zaznaczonymi okręgami, jak też wykazy ulic i miejscowości zostaną przekazane dużo wcześniej, by nie było zamieszania tuż przed samymi wyborami.
Zmiany są niewielkie i dotyczą tylko przesunięcia kilku ulic wymiennie między okręgami. Dotyczy to większych miejscowości, jak choćby Kozłów Biskupi – zaznaczyła pani sekretarz.
Również drobna korekta przeprowadzona została w gminie Brochów, polegająca na przesunięciach ulic i miejscowości z jednego okręgu do drugiego.
Z kolei w gminie Młodzieszyn uchwała dotycząca korekt zapadnie 23 marca. Tu również utrzymane zgodnie z planami jest 15 okręgów jednomandatowych, podobnie jak w reszcie gmin powiatu sochaczewskiego. Nie zmienia się też ilość radnych miasta i wybranych ich będzie 21, jak do tej pory.
Głosowanie bez zmian
Nie zmieniają się też zasady głosowania. W wyborach może uczestniczyć, jak dotąd, każdy pełnoletni obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej nie posiadający polskiego obywatelstwa, który na stałe mieszka na terenie gminy. W wyborach do rad powiatu i sejmiku głosują jedynie polscy obywatele. Głosować nie mogą tylko osoby pozbawione praw publicznych i wyborczych, oraz ubezwłasnowolnione orzeczeniem sądu. Nie zmieniły się też w nowym kodeksie wyborczym zasady głosowania poza miejscem zamieszkania i krajem.
Tak więc zasadniczo nam się nic nie zmieniło, i nic nie zapowiada u nas rewolucyjnych zmian, przynajmniej na razie – podsumował Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.
Z wstępnych informacji wynika, że wszyscy obecni wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego raczej zgłoszą swe kandydatury do wyborów na kolejną kadencję.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDarmowy angielski
Następny artykułZałamana rozkopana