Strona główna Iłów Pomagali w obliczu śmierci

Pomagali w obliczu śmierci

159
0
PODZIEL SIĘ
W auli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbył się 2 marca wykład zatytułowany „O Polakach ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej”. Wykładowi towarzyszyła wystawa fotogramów obrazujących rodziny oraz osoby, które ukrywały ludność żydowską podczas II Wojny Światowej.
Wykład przeprowadził dr Arkadiusz Meller, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Jednocześnie jest on ekspertem Instytutu Pamięci Narodowej.
Arkadiusz Meller przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z sytuacją Żydów w chwili rozpoczęcia II Wojny Światowej, a także wynikającej z decyzji niemieckich władz o masowej zagładzie ludności żydowskiej i karach dla Polaków za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom.
Chlubna karta
Mimo brutalnych rządów okupanta niemieckiego, Polacy ocalili tysiące Żydów. Tak im nakazywał głos sumienia i chrześcijańskiego miłosierdzia. To chlubna karta w historii Polski, którą należy przypominać, przywracać i dokumentować.
Arkadiusz Meller zapoznał też słuchaczy ze stanowiskiem hierarchów Kościoła w Polsce wobec zagłady Żydów. Podał tu przykłady duchownych parafialnych oraz zakonów ukrywających Żydów, w tym szczególnie dzieci żydowskie. Przywołał pamięć wielu cywilów oraz rodzin, które zapłaciły najwyższą cenę za pomoc i ich ukrywanie. Wśród takich rodzin jest rodzina Ulmów z Markowej pod Łańcutem, zamordowana przez Niemców wraz z Żydami, których ukrywała w swoim domu.
W drugiej połowie 1942 roku Józef i Wiktoria Ulmowie przyjęli pod swój dach dwie żydowskie rodziny z Łańcuta i Markowej. Na skutek donosu złożonego przez Włodzimierza Lesia, posterunkowego granatowej policji, kryjówka została odkryta przez Niemców. 24 marca 1944 żandarmi  z posterunku w Łańcucie zamordowali Józefa i Wiktorię, będącą w zaawansowanej ciąży, oraz sześcioro ich dzieci. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze – półtora roku. Zginęło także ośmioro ukrywanych Żydów, w tym dwie kobiety i dziecko.
Zbrodnia w Markowej stała się symbolem martyrologii Polaków mordowanych za niesienie pomocy Żydom. Również Instytut Yad Vashem uznaje Ulmów za wzorcowy przykład poświęcenia dla drugiego człowieka.
Potrzeba pamięci
Podjęcie tego tematu wynika z bieżącej sytuacji w naszym kraju i jest świadectwem hołdu bohaterom, którzy narażali swoje życie i życie swoich bliskich, by ratować innych. Celem głównym podjęcia tej tematyki jest też upowszechnianie prawdy historycznej, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków, oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.
Po wykładzie otwarta została wystawa prezentująca fotogramy oraz informacje o osobach i rodzinach, które w czasie II wojny światowej udzielały Żydom schronienia.
Za pomoc w zorganizowaniu wykładu i wystawy należą się podziękowania Marii Jęda z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie.
Wanda Dragan
Fot. Wanda Dragan
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTeresin najlepszy
Następny artykułFeta dla sołtysów