Strona główna Iłów Sprawy różne tematem na sesji

Sprawy różne tematem na sesji

601
0
PODZIEL SIĘ
Na początku obrad, które odbyły się w dniu 25 stycznia, radni wysłuchali sprawozdania Wójta Romana Kujawy z działalności od poprzedniego posiedzenia. Odniósł się on do takich tematów, jak: zakup samochodu dostawczego dla SP w Brzozowie, koszty budowy sali gimnastycznej w Brzozowie, Dzień Cichociemnych w Brzozowie oraz realizacja OZE.
Tego dnia najwięcej czasu radni poświęcili na sprawy różne. Pośród tematów omówionych w tej części obrad znalazły się: koszty dowozu dzieci do szkół, usprawnienie i koszty połączeń komunikacyjnych na terenie gminy, obchody rocznic i ich koszty, nadawanie miejscowościom praw miejskich, analiza kosztów przyłączeń indywidualnych posesji do gminnego wodociągu.
Jedna z radnych zaproponowała, aby: Rocznic nie obchodzić zbyt hucznie, gdyż w gminie są ważniejsze wydatki, jak np. budowa sali gimnastycznej w Brzozowie, gdzie liczy się każda złotówka.
Z kolei inny radny stwierdził: – Nikt nie spodziewał się na naszym terenie, że przyłącze do wodociągu będzie tak drogie.
Tym samym niewiele osób, zdaniem tego radnego, będzie z tej inwestycji korzystać.
Do tych wątpliwości odniósł się sekretarz gminy Przemysław Nowacki, który wyjaśnił: – Te koszty to nie pomysł Wójta, ani Rady. Wynikają one z długości przyłącza, ale również z wielu formalności, za które ponosi się niemałe opłaty. Gospodarstwa na terenie nadwiślańskim są porozrzucane. W efekcie jeden właściciel posesji płaci więcej, inny mniej – wyjaśniał sekretarz Nowacki.
Zmiany w budżecie, zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – to sprawy, których dotyczyły podjęte na sesji uchwały. Następnie radni przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W końcowej części obrad omawiana była zmiana nazwy jednej z ulic w Iłowie, która nastąpiła 20 stycznia, tj. od momentu wejścia w życie zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego. Zmiana, jak usłyszeli radni, została dokonana na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Tym samym, ulica 18 stycznia stała się ulicą Bitwy nad Bzurą.
W trakcie posiedzenia radni ustalili również, które miejsce w porządku obrad mają zajmować sprawy różne. Po krótkiej dyskusji zdecydowali, że będą one omawiane po podjęciu uchwał, a nie przed, jak dotychczas. Argumentowali, że sprawy różne są niekiedy tak rozbudowane, że brakuje czasu na kwestie ważniejsze.
Z kolei Wójt Roman Kujawa zaakceptował wniosek radnych, aby raz w tygodniu Urząd Gminy w Iłowie był dostępny dla interesantów po godz. 15.30.
Wymaga to zmiany regulaminu czasu pracy i zmiana może być wprowadzona na przykład od kwietnia – wyjaśnił wójt.
Urząd Gminy Iłów
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTrwa przeprowadzka
Następny artykułPlany seniorów