Strona główna Iłów Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

619
0
PODZIEL SIĘ
 „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” – to największa inwestycja, jaką planuje się w 2018 roku.
Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 6 069 447,30 zł. Celem projektu jest m.in. zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery na terenie wymienionych gmin. Realizacja zadania polegać będzie na budowie małych źródeł energii zlokalizowanych w miejscu zamieszkania odbiorców. Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowawczym.
Wykonawcę wyłoni przetarg, jednak nastąpi to dopiero, gdy zostanie wydłużony czas realizacji inwestycji. Wymaga to zmiany postanowień zawartej umowy” – wyjaśniał Roman Kujawa, wójt gminy Iłów, podczas sesji Rady Gminy 25 stycznia.
Aktualnie w okresie od 22 stycznia do 22 lutego w godzinach 8.00 – 17.00 planuje się audyty u beneficjentów obejmujące przeprowadzenie przeglądu energetycznego, oraz określenie najważniejszych instalacji, które zużywają energię, w celu ustalenia ostatecznej koncepcji rozwiązania technicznego i montażów. Przewiduje się dwa etapy: fotowoltaiczny oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne.
Beneficjenci proszeni są o przygotowanie kserokopii faktury za prąd. O terminie audytu zostaną powiadomieni telefonicznie.
J.K.