Strona główna Sochaczew miasto Miasto podzieliło pieniądze dla stowarzyszeń

Miasto podzieliło pieniądze dla stowarzyszeń

649
0
PODZIEL SIĘ
Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe z zakresu: Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Pomocy Społecznej.
W tym roku na współpracę z tzw. trzecim sektorem miejski samorząd odłożył 409 tys. zł. O podziale tej kwoty między lokalne stowarzyszenia zdecydowała komisja konkursowa, która w grudniu i styczniu spotkała się aż na pięciu posiedzeniach. To ona dokonała formalnej i merytorycznej oceny ponad 70 ofert, a z nich ostatecznie dofinansowanie uzyskało 65. Dotację przyznano wszystkim projektom, które zdobyły wymagane minimum 50 pkt. Tym samym do lokalnych organizacji trafi 386 tys. zł.
Środki na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych otrzyma: Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 pp. – 7000 zł oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3000 zł. Z kolei na upowszechnianie turystyki i promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych miasta i regionu: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 6 000 zł.
Natomiast środki na prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin otrzymają: Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa – 1000 zł i Stowarzyszenie „Z Sercem do Wszystkich” – 3000 zł.
Na wsparcie finansowe działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mogą liczyć: Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3000 zł, Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – 3000 zł, Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” – 3000 zł.
Rozdzielono także dotacje na działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych, otrzymają je: UKS Dragon Fight Club – 8500 zł, Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 5000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej – 11 500 zł, Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500 zł i Stowarzyszenie Nad Bzurą – 1500 zł.
Na wsparcie mogą również liczyć organizacje promujące zdrowy styl życia oraz poprawy jakości życia osób starszych: Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2500 zł, Z Sercem Do Wszystkich – 2500 zł. Pomoc finansową otrzymają także organizacje prowadzące świetlice środowiskowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzyma – 30 000 zł, SPOP Przystań – 7000 zł, a Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 10 000 zł.
Miasto wspomoże również stowarzyszenia organizujące m.in. letni wypoczynek dla dzieci. Otrzymają je: UKS Siódemka – 3000 zł, UKS Dragon Fight Club – 5000 zł, Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5000 zł, UKS Unia Boryszew – 6 000 zł, UKS Dwójka Sochaczew – 5000 zł, KS Oldboy Orkan Sochaczew – 6000 zł, UKS Taekwon-do i Karate Goju Ryu -1500 zł, TPD – 6000 zł, ZHP – 14 000 zł, SRC Orkan Sochaczew – 10 000 zł, Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 5000 zł, UKS Orkan-Judo – 5000 zł, KM Aktywni – 3500 zł.
Natomiast środki na organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży podzielono pomiędzy: UKS „Siódemka” – 2000 zł, SKTS – 2000 zł, UKS Dwójka – 2000 zł, Centrum Sportów Walki – 3000 zł, Sochaczewskie WOPR – 3000 zł, UKS Dragon Fight Club – 12 000 zł, ZHP – 3 000 zł, KS Oldboy Orkan – 3000 zł, UKS Orkan-Judo – 3 000 zł, SRC Orkan Sochaczew – 7 000 zł.
Z kolei na wsparcie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie przeznaczone 8 tys. zł, które zostały podzielone pomiędzy: Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 1000 zł, TPD – 2000 zł, ZHP – 5000 zł. A wsparcie na przeciwdziałanie narkomanii otrzymają: Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp. – 5000 zł, ZHP – 1000 zł, Z Sercem do Wszystkich – 2000 zł, TPD – 6500 zł, SPOP Przystań – 5 500 zł, Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 3000 zł.
Miasto wspomoże również organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania narkomanii. Tu na środki mogą liczyć: Dragon Fight Club – 6000 zł, UKS Siódemka – 3000 zł, UKS Unia Boryszew – 5 000 zł, UKS Dwójka Sochaczew – 2500 zł, SKTS – 5000 zł, Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5000 zł, ZHP – 7000 zł, KS Oldboy Orkan Sochaczew – 5000 zł, UKS Orkan-Judo – 12 500 zł, SRC Orkan Sochaczew – 10 000 zł, Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 3000 zł, KM Aktywni – 3000 zł.
Z kolei na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego: TPD otrzyma 39 000 zł, SPOP Przystań – 13 000 zł, a Caritas Parafii św. Wawrzyńca – 13 000 zł.
opr. Jerzy Szostak