Strona główna Teresin Gmina walczy z nałogami

Gmina walczy z nałogami

578
0
PODZIEL SIĘ
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Oba na rok 2018.
Działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień mają charakter długofalowy, zatem zaproponowane w programie zadania są kontynuacją działań zainicjowanych w latach ubiegłych – informuje Maria Wójcicka, pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Teresin. Jednocześnie zwraca uwagę na coraz częściej spotykany nowy typ uzależnień, występujący zwłaszcza u dzieci i młodzieży. – Są to uzależnienia behawioralne, najczęściej spotykane to uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, cyberprzestrzeni. Z badań wynika, że rodzice i nauczyciele bardzo często nie mają wiedzy i świadomości na temat tego problemu. W związku z tym na 2018 rok zaplanowano podjęcie działań, które pozwolą rozpoznać skalę tego niepokojącego zjawiska wśród młodzieży w naszej gminie. W szkołach będą przeprowadzane ankiety, przede wszystkim wśród uczniów, ponieważ okazuje się, że to grupa rówieśników jest najlepiej zorientowana w ewentualnie występującym problemie u ich kolegów i koleżanek. Podjęte zostaną również działania informacyjne i edukacyjne, które przybliżą i uświadomią rodzicom i nauczycielom istnienie zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi – dodaje pełnomocnik.
Wśród działań w zakresie programu jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu m.in. poprzez działalność punktu konsultacyjno-motywacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, mieszczącego się w Urzędzie Gminy Teresin, dyżuru Telefonu Zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym czy funkcjonowanie punktu dla osób uzależnionych w Domu Parafialnym w Niepokalanowie.
Na realizację zadań według wytycznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zabezpieczono w gminnym budżecie środki w wysokości 180 tys. zł.
Z kolei na realizację drugiego z przyjętych programów – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przeznaczono 32 tys. zł. Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Marcin Odolczyk