Strona główna Brochów Dadzą kasę powiatowi

Dadzą kasę powiatowi

659
0
PODZIEL SIĘ
Gmina Brochów w tym roku udzieli powiatowi sochaczewskiego wsparcia na realizację dwóch inwestycji. Są to droga na trasie Plecewice – Tułowice oraz teren przy kościele w Brochowie. Oba te przedsięwzięcia zamkną się w sumie kwotą ponad 213 tysięcy złotych.
Choć to inwestycje, które leżą na naszym terenie, to jednak są w gestii powiatu. Dołożenie naszych funduszy do tych inwestycji znacznie poprawi stan drogi w okolicach Miszor i wpłynie na lepsze zagospodarowanie miejsc parkingowych przy bazylice świętego Jana Chrzciciela i świętego Rocha w Brochowie. To bardzo potrzebne modernizacje i przebudowy – wspomniał radnym na sesji Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.
Wyczekiwana inwestycja
Na zagospodarowanie tej drogi czekaliśmy bardzo długo i ona w znacznym stopniu poprawi nam możliwości komunikacji. To jedyna droga biegnąca przez naszą miejscowość, która łączy nas ze światem – mówiła Jadwiga Jeznach, sołtys z Miszor.
Wspomniany odcinek drogi nie dochodzi nawet do Tułowic, choć w dokumentach zaznaczony jest jako droga powiatowa w Tułowicach. To trasa około dwóch kilometrów. Mniej więcej od krzyżówek w Wilczu Tułowskim do remizy OSP w Miszorach. Tak więc droga jest raczej poza Tułowicami.
Takie są oznakowania i plany geodezyjne. Tak też droga ta jest określoną w umowie o dofinansowanie jako droga w Tułowicach. To jednak nie zmienia faktu, że będzie wykonana w najbliższym sąsiedztwie Miszor. Gmina udziela powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 142 810 złotych na modernizację i przebudowę. Dokładne szczegóły tej inwestycji zostaną określone w osobnej umowie z powiatem, jaką w najbliższym czasie gmina podpisze – mówił Tomasz Staszewski, przewodniczący Rady Gminy Brochów.
Chodzi tu o rozpisanie poszczególnych prac do wykonania i kosztów zagwarantowanych na te działania. Radni jednogłośnie przyjęli udzielenie powiatowi gminnej dotacji.
Cieszy mnie, że radni tak zgodnie zaakceptowali realizację modernizacji tej drogi, tak ważnej dla mieszkańców mojej wsi – dziękowała Jadwiga Jeznach.
Parking jak nowy
Również wszyscy radni zgodzili się na przebudowę parkingu przy bazylice św. Jana Chrzciciela i św. Rocha. W planach jest wybudowanie zatok parkingowych na 8 miejsc. Modernizacja ma być tak dokonana, aby mogły parkować autokary turystyczne.
Przy okazji będzie wykonana solidna kanalizacja deszczowa. Jak zaznacza Piotr Szymański, jest to podyktowane dbałością o zabytkową bazylikę.
Chcemy stare mury kościoła uchronić przed podmywaniem, i spowodować, aby nie wdała się w nie wilgoć. Prace te są konieczne, jeśli chcemy zachować obiekt w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń – dodał wójt.
Całość inwestycji ma kosztować prawie 140 tys. złotych. W tej kwocie mają być wykonane wszelkie roboty ziemne, prace przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni parkingu oraz roboty melioracyjne – w tym kanały i studzienki. Najwięcej, bo ponad 71 tys. złotych, pochłonie wykonanie odwodnień, najmniej oznakowania oraz prace wykończeniowe. Sporo, bo ponad 20 tysięcy złotych będzie kosztować wyłożenie parkingu kostką granitową.
Taki materiał wyznaczył nam Wojewódzki Konserwator Zabytków z delegatury w Płocku. Nie mamy na to wpływu, choć to niewątpliwie podraża nam cały koszt inwestycji. Kostka granitowa to materiał z wyższej półki, bardzo drogi. Jednak, jeśli chcemy mieć przebudowany, nowoczesny parking, to musimy się do tej opinii konserwatora zastosować – dodała Wioletta Dobrowolska, sekretarz gminy Brochów.
Dotacja celowa gminy Brochów dla powiatu sochaczewskiego na wykonanie przebudowy parkingu przy bazylice wyniesie 69 654 złote.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak