Strona główna Sochaczew miasto Bezpłatny angielski dla każdego

Bezpłatny angielski dla każdego

820
0
PODZIEL SIĘ
Dzięki głosom oddanym podczas głosowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, będziemy mogli za darmo uczyć się języka angielskiego. Chętni mogą zgłaszać się już od 12 lutego. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, a udział w kursie zakończy się wydaniem certyfikatu.
Projekt „Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa”, realizowany będzie na dwóch poziomach: podstawowym i średnio zaawansowanym od 5 marca do 12 grudnia. Udział w nim jest w pełni bezpłatny. Przygotowano 120 miejsc. Rekrutacja uczestników rozpocznie się 12 lutego o godz. 8.00 i będzie trwać do 21 lutego do godz. 15.30.
Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz dostępny w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego (Kramnice Miejskie, II piętro), Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz na stronach internetowych miasta pod adresem www.sochaczew.pl. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo w rekrutacji będą posiadali kandydaci posiadający karty wydane w ramach programów ulg i zniżek: „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Mieszkańca”, „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi” oraz „Sochaczew Weteranom”. Do uczestnictwa w projekcie uprawniona jest również młodzież szkolna (formularz zgłoszeniowy w przypadku osoby niepełnoletniej składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny).
Ustalenie listy zakwalifikowanych nastąpi do 28 lutego, termin ten może jednak ulec wydłużeniu w przypadku małego zainteresowania projektem. Sporządzona zostanie także lista rezerwowa uczestników projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie (sms) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji zostanie utworzonych osiem grup szkoleniowych po 15 osób każda grupa. Kurs potrwa 60 godzin. Poziom nauczania będzie dostosowany do potrzeb uczestników i zostanie zweryfikowany za pomocą testu wstępnego przeprowadzonego na pierwszych zajęciach. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne.
UM Sochaczew