Strona główna Żelazowa Wola Architekci walczą na projekty

Architekci walczą na projekty

776
0
PODZIEL SIĘ
Trwa konkurs architektoniczny na wyłonienie najlepszego projektu Międzynarodowego Centrum Muzyki, który ma powstać w sąsiedztwie Muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli.
Tuż przed nowym rokiem, 28 grudnia, zakończył się etap zgłaszania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na najlepszy projekt inwestycji. Komisja konkursowa zapoznała się ze wstępnymi pomysłami i propozycjami architektów. To wstępny etap wyboru najlepszej pracowni architektonicznej i najciekawszego pomysłu.
Zgodnie z założeniami konkursowymi organizatorów – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zabudowa musi uwzględniać zabytkowe otoczenie i harmonizować z tym miejscem.
„Koncepcja architektoniczna projektu w założeniach musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go parku. W szczególności zaś nowy budynek powinien harmonizować z funkcją miejsca: parku – pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku. Swoim gabarytem powinien natomiast wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji o wyrazistym charakterze. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku – pomnika i roślinność tworząca kompozycje zmienne w czasie, są istotnymi punktami odniesienia dla projektu. Dlatego szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny i harmonia z elementami krajobrazowymi otoczenia. Propozycja architektoniczna powinna uwzględniać zaprojektowanie kompozycji otaczającej szaty roślinnej, która będzie nawiązywać w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego” – zaznacza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w swych wymogach konkursowych.
Tak więc ani gabarytami, ani wyglądem nowy obiekt nie może, pomimo nowoczesnej formy, odstawać od otoczenia.
Partnerem oceniającym projekty jest Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Do organizatora wpłynęło 235 projektów. Po ich analizie merytoryczno – formalnej, biuro konkursowe, jak poinformował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zakwalifikowało do pierwszego etapu konkursu 213 zgłoszeń.
Na razie trwa tzw. etap studialny, w którym następuje dalsza analiza prac konkursowych. Rozpatrywane i analizowane są propozycje pod kątem wykonawczym, artystycznym i technicznym. To cały czas faza wstępna, która zawiera jedynie koncepcje.
Decyzję o dopuszczeniu drugiego etapu konkursu, a tym samym możliwość składania właściwych prac konkursowych, przewidziano na 13 kwietnia. Po tym terminie będą przyjmowane już konkretne projekty od zakwalifikowanych uczestników. W drugim etapie brane są pod uwagę już dokładne opracowania i projekty.
Rozstrzygnięcie konkursu spodziewane jest 29 czerwca. Wtedy zostanie ogłoszony wynik i wybrany najlepszy zdaniem Instytutu Fryderyka Chopina projekt budowy Międzynarodowego Centrum Muzyki. Jest się o co bić, gdyż łączna pula nagród to 116 tys. euro.
BN
Fot. Bogumiła Nowak