Strona główna Sochaczew miasto Agregat prądotwórczy gotowy do pracy

Agregat prądotwórczy gotowy do pracy

651
0
PODZIEL SIĘ
Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce.
Stacjonarny agregat prądotwórczy zabezpiecza tłocznię w przypadku braku zasilania. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej agregat samoczynnie się uruchomi i zapewni ciągły przepływ ścieków z tłoczni zlokalizowanej przy kładce na Miejską Oczyszczalnię Ścieków.
Tłocznia ścieków przy kładce jest kluczową tłocznią z uwagi na swoją wydajność – musi zapewnić przepływ ścieków z całego osiedla Karwowo oraz Szpitala. Dlatego też tak istotne jest zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej bez żadnej przerwy.
Agregat działa w pełnej automatyce i jest wpięty do monitoringu ZWiK – system SCADA, w którym na bieżąco można sprawdzić, czy w danej chwili agregat pracuje, czy też jest w stanie czuwania, oraz sprawdzić pozom paliwa.
Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej, a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania Miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
ZWiK Sochaczew
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWarsztaty z gitarą
Następny artykułPora na kompozytora