Strona główna Sochaczew gmina Budżet rośnie z roku na rok

Budżet rośnie z roku na rok

138
0
PODZIEL SIĘ

Radni z gminy Sochaczew pracowicie spędzili końcówkę 2017 roku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia, spotkali się na sesji podsumowującej mijający rok, wprowadzając korekty do ubiegłorocznego budżetu. Natomiast 27 grudnia uchwalili budżet na 2018 rok oraz przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2023. Przeniesiono część wydatków do realizacji z budżetu ubiegłorocznego. Będą one rozliczone do połowy tego roku.

Radni podczas sesji 20 grudnia nie tylko podsumowali miniony rok, ale też zajęli się sprawami związanymi z koniecznością dopracowania i skorygowania po raz ostatni budżetu z 2017 roku.

Sesja miała uroczysty, świąteczny charakter. W jej trakcie radni złożyli sobie życzenia i wystąpiła Sochaczewska Orkiestra Dęta.

Mniej wydali

Po korektach finansowych budżet w 2017 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 47 281 425 zł. Natomiast wydatki po zmianach wyniosły 42 061 471 zł, czyli mniej niż dochody. To sprawiło, że budżet gminy był wyjątkowo korzystny. Ostatnie przesunięcia finansowe wynikały z otrzymanych dotacji ogólnych i celowych.

Największa dotacja, gdyż sięgającą około 365 tys. zł, dotyczyła programu Rodzina 500+. Skorygowano też składki na ZUS i zasiłki opiekuńcze w ramach Gminnego Zakładu Opieki Społecznej, jak również koszty badań oraz dofinansowanie zadań szkolnych i subwencję oświatową. W sumie wszystkie dotacje w budżecie zwiększone zostały o 506 123 zł.

W mijającym roku część inwestycji wykonanych do końca roku nie będzie rozliczona. Chodzi tu o inwestycje drogowe, które zostaną zakończone 31 grudnia. Ich rozliczenie nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku. Radni uchwały przyjęli jednogłośnie.

Biblioteka i komisje

Na sesji przedświątecznej przyjęty został też nowy statut dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kątach. Zmiana ta spowodowana jest podniesieniem rangi biblioteki oraz dopasowaniem jej do obowiązujących przepisów. Dotychczasowa kierownik Magdalena Kaźmierczak awansowana została na stanowisko dyrektora. To wymóg przepisów, aby na czele jednostki był dyrektor.

Przyjęte zostały również dwie uchwały dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. W budżecie w 2018 roku na te cele zarezerwowano 198 tys. zł. Większość, bo prawie 130 tys. zł, trafi na działania zwalczające alkoholizm i profilaktykę alkoholową. Pozostała kwota, czyli 68 tys. zł skierowane będzie na przeciwdziałanie narkomanii i pomoc uzależnionym. Radni z pasją dyskutowali na temat wykorzystania tych pieniędzy.

Proponuję, aby z tych pieniędzy mogły skorzystać również dzieci, które nie chodzą do szkół na terenie gminy Sochaczew, ale są jej mieszkańcami – zasugerowała radna Agnieszka Offerczak – Ciura.

Pozostali radni zgodzili się z tą sugestią. Co więcej, radna Anna Żakowska apelowała, by dofinansowywać różne działania profilaktyczne, tak, by jak najlepiej wykorzystać te fundusze i nie tylko dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. Proponowano m.in. organizację imprez promujących zdrowy styl życia, jak tematyczne festyny i kiermasze. Komisja budżetowa rady gminy ma sprawdzić pozyskiwanie pieniędzy od prowadzących działalność gospodarczą oraz handlujących alkoholem, i ich wydatkowanie.

Fundusz komisjom ma być przekazany do końca stycznia.

Budżet z dużą górką

Z kolei sesja budżetowa 28 grudnia niemal w całości poświęcona była sprawom finansowym. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 wynikające z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Gmina Sochaczew otrzymała dofinansowanie unijne, które wliczono w przyszłoroczny budżet. W dwóch projektach w ramach OZE uczestniczą poza gminą Sochaczew, jako liderem projektu, gminy Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

W 2018 roku w ustawie budżetowej zaplanowano dochody w wysokości prawie 65 mln zł. To prawie 18 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Dochody bieżące wyniosą według planu prawie 48 mln zł, a pozostała kwota to dochody majątkowe. Uwzględniona jest tu subwencja Ministerstwa Finansów wynosząca ponad 9 mln 600 tys. zł. Tak widoczny wzrost dochodu wynika nie tylko z subwencji, ale też z pojawienia się nowych podatników – przedsiębiorstw na terenie gminy, które mają swój wkład w jej podatki.

Z kolei wydatki zaplanowano na nieco ponad 69 mln zł. Na bieżące zaplanowano ponad 42 mln 600 tys. zł, a około 26 mln zł na majątkowe. Planowany deficyt budżetowy ma wynieść 4 477 434 zł. Ma być pokryty z zaciągniętego kredytu. Zobowiązania będą stopniowo spłacane z rozliczenia inwestycji OZE.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie zarówno WPF, jak i budżet na 2018 rok. Uchwała budżetowa oraz WPF zostały przez radnych przyjęte bez zastrzeżeń.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPomoc dla pogorzelców
Następny artykułWandale w akcji