Strona główna Wyszogród Laury na koniec roku

Laury na koniec roku

93
0
PODZIEL SIĘ
All-focus

 W Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbył się tuż przed świętami Bożego Narodzenia finał plebiscytu „Lider Zmian, Samorząd 2017”. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Gmina i miasto Wyszogród w minionym roku zostały   jednym z laureatów w kategorii „Najskuteczniejsi”, dotyczącej pozyskiwania środków unijnych na inwestycje. W tej kategorii wyróżniane są samorządy, które pozyskały największą ilość pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W rywalizacji przelicza się uzyskane z dotacji sumy na jednego mieszkańca. Wyszogród uzyskał trzecią lokatę w subregionie płockim, przodującym na terenie Mazowsza w pozyskiwaniu unijnych dopłat.

To ranking podsumowujący aktywność mazowieckich beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dla których rolę instytucji zarządzającej pełni zarząd województwa mazowieckiego. Dziękuję za zaangażowanie w pozyskiwanie środków unijnych i determinację w dążeniu do zmian swoich małych ojczyzn – wspomniał w trakcie uroczystości Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego – Dzięki tej aktywności nasz region skutecznie wykorzystuje przyznane wsparcie z funduszy europejskich. Ta aktywność przynosi już wymierne efekty nie tylko dla lokalnej społeczności, lecz także w skali konkurencyjności całego regionu. Te działania pozwoliły nam już zakontraktować połowę alokacji przyznanej Mazowszu w tym okresie programowania.

– To wielkie wyróżnienie dla naszej gminy i miasta. Wskazanie też mieszkańcom, że jesteśmy obecni i widoczni w działaniu, że jesteśmy doceniani za nasze wysiłki. Przede wszystkim zaś potwierdzenie, że obraliśmy prawidłowy kierunek działania i realizujemy naszą strategie rozwoju miasta i gminy – zaznaczył Jan Boszko, burmistrz Wyszogrodu.

Nagrody wyróżniającym się samorządom zostały wręczone 20 grudnia minionego roku w czasie gali w Warszawie. W Wyszogrodzie większość dotacji unijnych wykorzystywana jest na inwestycje drogowe oraz zagospodarowanie i rewitalizację gminy i miasta.

BN

Fot. UGiM Wyszogród