Strona główna Kultura Artyści dla niepodległej

Artyści dla niepodległej

54
0
PODZIEL SIĘ
W ramach projektu „Cztery Pory niepodległości” w klubie Kontrast przy Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia odbył się 24 listopada finał I edycji Przeglądu Twórczości Literackiej   „Sto słów niepodległości”. Patronat nad imprezą objął Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.
Tym samym rozpoczął się cykl spotkań artystycznych poświęconych 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwsza edycja ukazała dorobek twórczy sochaczewian w zakresie literatury.
„Cztery pory roku Polskiej Niepodległości w literaturze, muzyce, malarstwie i filmie”, to ogromne twórcze przedsięwzięcie, którego celem jest ukazanie polskiego ducha i dokonań młodych twórców. Projekt Sochaczewskiego Centrum Kultury inspirowany jest kulturą, tradycją i mową ojczystą. Wpisuje się on jako twórczy element w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie spotkania zaplanowane są w klubie Kontrast i połączone z przeglądem prac sochaczewskich twórców.
Kolejne spotkanie odbędzie się 20 stycznia i będzie poświęcone dokonaniom muzycznym. Wieczór „Koncert Debiutów – młodych niepodległych muzycznie” ma przyciągnąć w zamyśle nie tylko najmłodszych kompozytorów, piosenkarzy, ale też pasjonatów młodej sceny.
W marcu i czerwcu zapowiadane spotkania malarskie oraz filmowe. Autorzy najpiękniejszych, oryginalnych utworów literackich czy muzycznych, obrazów i filmów otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Prace oceniać będzie niezależne jury, powołane przez Sochaczewskie Centrum Kultury.
Finał projektu odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Zaprezentowane zostaną wtedy wszystkie prace nagrodzone w poszczególnych cyklach i dodatkowo wręczone będą pamiątkowe statuetki, nawiązujące do obchodów jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystkie nagrodzone prace przedstawione zostaną w publikacji wraz z płytą.
W jesiennej edycji nagrodzono dwa wiersze – „Wolność” Jana Szota oraz „Papierowy marsz” Katarzyny Fornalskiej. Jury przyznało także wyróżnienia. Otrzymali je autorzy wierszy i prozy. Jury wyróżniło wiersze „Trwać w ojczyznach” Adama Marcina Wasilewskiego, „Zachłyśnięci” Grażyny Grobelskiej, „Niepodległa” Anny Bojanowskiej oraz „Odwaga, honor, ojczyzna” Krystyny Klat. Tylko dwa utwory prozatorskie przykuły uwagę jurorów. Były to „Kartki z kroniki” Justyny Urbańskiej oraz „Sochaczewianie 11 listopada 1918” Stanisławy Podgórskiej.
Przedstawione utwory literackie oceniało jury w składzie: Katarzyna Majchrzak, Barbara Sobkowicz i Hanna Jażdżyk oceniając walory artystyczne, treść, zaangażowanie emocjonalne, nawiązanie do tradycji i historii.
Spotkaniu towarzyszył występ laureatek konkursów i przeglądów piosenek patriotycznych: Wiktorii Fabisiak, Amelii Ratajczak i Zuzanny Gołąb.
Patronat nad imprezą objął Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.
Bogumiła Nowak
Fot. SCK Sochaczew