Strona główna Teresin Pań więcej niż panów

Pań więcej niż panów

136
0
PODZIEL SIĘ
11 256 – tylu mieszkańców liczyła gmina Teresin na koniec października. Co niezwykle ciekawe, dokładnie taka sama liczba widniała w statystykach w tym samym w okresie w roku 2016. Nie zmienia się ilość mieszkańców gminy ogółem, za to w porównaniu do ubiegłego roku przybyło kobiet, a ubyło mężczyzn.
Porównując do dane statystyczne gromadzone w Urzędzie Gminy Teresin, liczba mieszkanek gminy zameldowanych tu na pobyt stały, uległa zwiększaniu dokładnie o 19 osób, o taką samą liczbę zmalała za to ilość osób płci męskiej.
Według danych Referatu Spraw Obywatelskich największy wzrost liczby pań (o 45 osób) zanotowano w przedziale wiekowym powyżej 60 lat, przy czym 34 osoby w tej grupie po prostu przekroczyły ten wiek, wcześniej znajdując się w grupie 19-60 lat.
Wśród mężczyzn największy wzrost przypada na grupę 18-latków (plus 11 osób), zaś największy spadek nastąpił w grupie 13-15-latków – minus 18 chłopców.
Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to najwięcej mieszkańców zameldowanych w gminie Teresin mieści się w szerokim przedziale 19-65 lat i wynosi on obecnie 6957 osób. W porównaniu do stanu na koniec października 2016 roku, liczba ta zmalała o 38 osób. W grupie 19-65 lat lekką przewagę ilościową mają jednak mężczyźni (3710 osób tj. 54 procent) niż kobiety (3247 osób tj. 47 procent). Z kolei wśród seniorów znacząco przeważają panie nad panami. Ich ilość to odpowiednio 1343 do 614. Jak łatwo zauważyć, w gminie Teresin seniorek jest ponad dwa razy więcej niż seniorów.
Wśród niepełnoletnich zamieszkujących Teresin i okolice liczba chłopców i dziewcząt jest porównywalna i wynosi odpowiednio 1100 i 1095.
Pamiętać należy jednak, że wszystkie powyższe dane mogą ulegać zmianie w każdym badanym miesiącu.
Marcin Odolczyk