Strona główna Bez kategorii Dostaną odszkodowania

Dostaną odszkodowania

12
0
PODZIEL SIĘ
Do 5 października rolnicy i producenci rolni składali wnioski w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie rekompensat za straty wywołane sierpniowym huraganem, deszczem nawalnym lub gradem.
Pomoc dotyczy szkód, jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.
Starostwo przekaże wnioski do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która po zapoznaniu się z nimi przydzieli dotacje poszkodowanym. Jednak znacznie dłużej, bo do 31 października takie wnioski może przekazać rolnik, czy producent bezpośrednio do terenowego oddziału agencji.
Pomoc trafi do rolników i producentów wpisanych do ewidencji oraz będącego małym lub średnim przedsiębiorstwem. Za hektar upraw, na którym wystąpiły straty, rolnik dostaje 1000 złotych. Z kolei za 1 hektar dotkniętego nawałnicą lasu wyliczona jest dotacja w wysokości 2000 złotych.
Natomiast na odtworzenie uszkodzonego lub zniszczonego huraganem lub gradem budynku maksymalnie poszkodowany może uzyskać do 10 000 złotych. Odszkodowanie jest pomniejszane o 50 procent, jeśli rolnik lub producent nie miał w bieżącym roku ubezpieczenia od jednego z ryzyk, przynajmniej połowy swych upraw. Niewliczone są w to łąki oraz pastwiska. Straty muszą wynosić co najmniej 30 procent uprawy.
BN